– „Wojewódzka Rada daje większe możliwości, także dla pań, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i nie mają takich szans na realizowanie swoich pasji i planów. Chcemy wykorzystać ich ogromny potencjał. Chcemy, żeby kobiety miały takie same prawa jak mężczyźni” – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak

Podczas specjalnej konferencji prasowej poznaliśmy członkinie Wojewódzkiej Rady Kobiet. To 15 aktywnych Lubuszanek działających społecznie.

„W Lubuskiem od dekady promujemy ideę równego traktowania kobiet i mężczyzn. Po tym czasie, kiedy mamy już zdiagnozowane problemy związane z różnicą płci uznaliśmy, że taka rada powinna systematycznie się spotykać, powinna pracować, powinniśmy korzystać z potencjału pań” – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Do zadań rady należeć będzie monitoring i analiza potrzeb kobiet w regionie w obszarach tj.: edukacja, zdrowie, rynek pracy, polityka społeczna oraz podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania. Inicjatorką powstania rady jest Zofia Szozda ze stowarzyszenia Wspólna Zielona Góra. – „Początkowo myślałyśmy tylko o miejskiej radzie. Ale wojewódzka daje większe możliwości, także dla pań, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i nie mają takich szans na realizowanie swoich pasji i planów. Chcemy wykorzystać ich ogromny potencjał. Chcemy, żeby kobiety miały takie same prawa jak mężczyźni” – podkreślała.

Swoje kandydatury do rady zgłosiły 33 panie, które uzyskały rekomendacje swoich środowisk.
„Zależało nam włączeniu do rady kobiet, które już działają na rzecz równego traktowania. Chciałyśmy, żeby panie reprezentowały różne środowiska nie tylko miejskie ale i wiejskie, z różnych części regionu. Sama deklaracja równego traktowania zwraca uwagę na różne środowiska” – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas konferencji prasowej bliżej poznaliśmy sylwetki pań wybranych do rady. Wszystkie podkreślały, że chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie wsparcia kobiet. 2 września rada po raz pierwszy zbierze się w pełnym składzie.

Zgodnie z zarządzeniem Marszałek Województwa Lubuskiego w skład Wojewódzkiej Rady Kobiet powołane zostały:

 • Bogumiła Burda
 • Teresa Chromińska
 • Agnieszka Chudziak
 • Urszula Giercarz
 • Kazimiera Jakubowska
 • Dorota Kruszyna
 • Halina Kunicka
 • Krystyna Magdziarek
 • Anna Michalczuk
 • Teresa Sekuła
 • Alicja Sosnowska
 • Zofia Szozda
 • Małgorzata Wawrzynkowska
 • Aneta Woźniak-Ziółkowska
 • Beata Zatylna

Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Tekst: Marzena Toczek 
Foto: Krzysztof Kubasiewicz