Stypendia Starosty Międzyrzeckiego – 2019 r.

Podczas XII sesji Rady Powiatu wręczono stypendia Starosty Międzyrzeckiego dla młodzieży uczącej się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego.

Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z międzyrzeckich szkół średnich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego.  Przyznawane jest młodzieży uczącej się w publicznych szkołach znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego, za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.

Stypendium za szczególne osiągnięcia przyznawane jest uczniom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. Przyznawane jest ono jednorazowo na okres roku szkolnego, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie jest stypendium socjalnym. Jest to wyróżnienie indywidualne dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny.

O przyznanie świadczenia finansowego pn. „Stypendium Starosty Międzyrzeckiego” zwanego dalej stypendium, ubiegać się mogą uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uczą się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie międzyrzeckim,

2) posiadają ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki, o których mowa  wyżej oraz muszą spełnić jeden z niżej wymienionych warunków:

1) jest laureatem olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, ponad wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, określonych Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

2) zajął 1-3 miejsce w zawodach sportowych międzynarodowych, jest zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu krajowym bądź wojewódzkim oraz jest zwycięzcą zawodów organizowanych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

3) uzyskał średnią ocen w nauce: w liceach ogólnokształcących – 5,5 , w szkołach zawodowych – 5,0.

Stypendium przyznawane jest jednorazowo raz w roku, w kwocie nie wyższej niż 760,00 złotych. Stypendium jest przyznawane w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu na dany rok.

Uroczyste wręczenie dyplomu stypendysty, potwierdzające przyznane stypendium oraz jego wysokość odbywa się zgodnie z uchwałą Rady Powiatu podczas Sesji Rady Powiatu. W tym roku wsparcie ze strony powiatowego samorządu otrzymało 48 uczniów ( 29 uczennic i 19 uczniów).  Uroczystość poprowadził Andrzej Sobczak, naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

Dyplomy osobiście wręczała pani Agnieszka Olender, starosta międzyrzecki, wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu Tomaszem Jarmolińskim.
Było uroczyście i podniośle. Podczas wręczania dyplomów obecni byli pedagodzy i dyrektorzy szkół z powiatu międzyrzeckiego.

Uroczystość zakończyła się wykonaniem, na schodach budynku Starostwa Powiatowego, wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/

 Wyróżnieni:

 • CKZiU Technikum nr 1
 • Dyllong Wiktoria
 • Ganczarska Karolina
 • Nadolna Natalia
 • Piasecka Adrianna
 • Rymarczyk Dominika
 • Orlik Oliwia
 • Prusinowska Paulina
 • Dutkowiak Natalia
 • Fiałka Zuzanna
 • Górniak Żaneta
 • Hombek Wiktoria
 • Kowalska Michalina
 • Lewandowski Patryk
 • Łuczak Wiktoria
 • Radziszewska Ewelina
 • Matulewicz Wojciech Michał
 • Siemieniak Julia
 • Tworkowska Daria
 • Wypych Faustyna
 • Ponulak Michalina

  CKZiU Technikum nr 2
 • Filipkiewicz Jakub
 • Helwig Maciej
 • Marcinkowska Weronika
 • Strzelińska Natalia
 • Dudek Rafał
 • Kufel Hubert
 • Obst Konrad
 • Mejza Jakub
 • Sikorski Krzysztof
 • Szymkowiak Piotr
 • Bogucki Maciej
 • Kowalczyk Dawid
 • Szreder Sara Krystyna
 • Waligóra Patrycja

  Liceum Ogólnokształcące
 • Babiak Kacper
 • Skoczylas Paweł
 • Kuszyńska Maria
 • Skowron Aleksandra
 • Kusz Jakub Józef
 • Masiewicz Róża
 • Siuda Filip
 • Szpytko Anna
 • Czepanis Aneta
 • Kociołek Marcin
 • Kręciszewska Kornelia
 • Utrata Weronika
 • Witkowski Filip
 • Żarkowski Bartosz