W dniu 10 października 2019 r. w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu ambulansu w wysokości 400 tysięcy zł.

W imieniu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Edward Tyranowicz, a w imieniu Ministerstwa Zdrowia Wiceminister Sławomir Gadomski.

Planowana dostawa ambulansu przypada na początek grudnia 2019 r.
Ambulans będzie funkcjonował w ramach Zespołu Ratownictwa Medycznego „S”, wyposażony będzie w nowoczesną aparaturę medyczną ratującą życie.

Warto także przypomnieć, że we wrześniu 2019 r. Szpital Międzyrzecki otrzymał certyfikat poświadczający udział w badaniu punktowym dotyczącym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz zużycia antybiotyków.
Badanie PPS zostało przeprowadzone w oddziałach zabiegowych szpitala w czerwcu br. przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, zgodnie z metodologią opracowaną przez ECDC.
Patronat nad badaniami PPS HAI&AU pełni Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków.
Przeprowadzenie badania pozwoliło na wnikliwą analizę sytuacji epidemiologicznej w oddziałach szpitalnych i wprowadzenie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w Szpitalu.