Konwent Marszałków RP 2020

Przedstawiciele 16 województw zjechali do Lubniewic nad jeziorem Lubiąż, gdzie rozmawiali o sprawach najważniejszych dla Polaków – zdrowiu i unijnym wsparciu dla regionów dotkniętych pandemią.

Obrady Konwentu Marszałków symbolicznie poprzez trzykrotne stuknięcie Laską Marszałkowską otworzyła marszałek Elżbieta Anna Polak. Województwo Lubuskie od obrad w Lubniewicach rozpoczyna swoją prezydencję. – Wybraliśmy tematy najważniejsze dla Polek i Polaków. To przede wszystkim nasza przyszłość w Europie, plan odbudowy i plany związane z nową pespektywą, które są już coraz bardziej konkretnie. Wciąż jesteśmy w stanie pandemii dlatego drugi blog obrad to ochrona zdrowia. Pandemia obnażyła olbrzymie deficyty w polskiej i europejskiej ochronie zdrowia – mówiła marszałek.

Obok marszałek Elżbiety Anny Polak, gospodarzy na konwencie w Lubniewicach reprezentowali: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz członek zarządu Marcin Jabłoński.

W konwencie udział wzięli przedstawiciele województw:

 • kujawsko-pomorskiego – marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski
 • małopolskiego – marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka
 • opolskiego – marszałek Andrzej Buła, wicemarszałek Roman Kolek
 • wielkopolskiego – marszałek Marek Woźniak,
 • zachodniopomorskiego – marszałek Olgierd Geblewicz,
 • dolnośląskiego – wicemarszałek Marcin Krzyżanowski
 • łódzkiego – wicemarszałek Piotr Adamczyk
 • podkarpackiego – wicemarszałek Piotr Pilch
 • podlaskiego – wicemarszałek Marek Olbryś
 • pomorskiego – wicemarszałek Wiesław Byczkowski, członek zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska
 • śląskiego – wicemarszałek Wojciech Kałuża
 • świętokrzyskiego – wicemarszałek Marek Bogusławski
 • warmińsko-mazurskiego – wicemarszałek Miron Sycz
 • lubelskiego – członek zarządu Zdzisław Szwed
 • mazowieckiego – członek zarządu Elżbieta Lanc

W obradach głos zabrali: Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polityki (F3) w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej im. W. B. Jastrzębowskiego, Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP, prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, Filip Nowak, zastępca prezesa NFZ ds. legislacyjnych, Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych, prof. Dawid Murawa, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich, prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Jacek Smykał, kierownik Klinicznego oddziału chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, prof. Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wśród gości konwentu obecni byli parlamentarzyści: Krystyna Sibińska, Elżbieta Płonka oraz senator Wadim Tyszkiewicz.

Sejmiku województwa lubuskiego reprezentowali radni: Sebastian Ciemnoczołowski oraz Grzegorz Potęga.

Gminę Lubniewice reprezentował sekretarz gminy Bartosz Jankowski.

Marszałkowie przyjęli 14 stanowisk:

Nr 1 w sprawie alokacji dla regionalnych programów w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Nr 2 w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej zakup sprzętu dla szpitali.

Nr 3 w sprawie usprawnienia systemu funkcjonowania ośrodków adopcyjnych.

Nr 4 w sprawie zmiany zasad finansowania obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów – absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Nr 5 w sprawie realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz inicjatywy REACT-EU.

Nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w ocenie zasobów pomocy społecznej.

Nr 7 w sprawie cen środków ochrony osobistej w czasie trwania epidemii wywołanej przez COVID-19.

Nr 8 w sprawie zmiany wskaźników norm zatrudnienia oraz terminu wyznaczonego na ich dostosowanie wynikającego z § 13  rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U z 2019r. poz. 1285).

Nr 9 w sprawie tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia, w celu złagodzenia skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Nr 10 w sprawie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).

Nr 11 w sprawie konsekwencji finansowych wynikających ze wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych.

Nr 12 w sprawie dedykowania części środków finansowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu zniwelowania deficytów w ochronie zdrowia ujawnionych w czasie pandemii koronawirusa,

Nr 13 w sprawie uwzględniania jednostek samorządu województwa, a także szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki, jako pełnoprawnych podmiotów korzystających z programów rządowych (projekt województwa zachodniopomorskiego),

Nr 14 w sprawie zainicjowania zmian w przepisach dotyczących zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (projekt województwa podkarpackiego).


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego