Znany już jest termin kolejnych Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych P’OKOT 2019

Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P’OKOT, to miejsce prezentacji najciekawszych zjawisk teatralnych, kreacji aktorskich oraz twórczych poszukiwań aktorów-amatorów skupionych w młodzieżowych i dorosłych grupach teatralnych.
P’OKOT służy wymianie doświadczeń, doskonaleniu warsztatu aktorskiego oraz integracji młodzieżowego i dorosłego środowiska teatralnego. Dwudniowe spotkanie twórców teatru, aktorów, pedagogów i artystów inspiruje do dyskusji na temat aktywności twórczej aktorów, instruktorów teatralnych i ludzi skupionych wokół teatru nieprofesjonalnego.

Uczestnicy tego kulturalnego przedsięwzięcia, to amatorskie młodzieżowe i dorosłe grupy teatralne, zespoły teatralne, teatry amatorskie oraz artyści-amatorzy (indywidualni) działający w zakresie teatru na terenie Polski.

Podczas konfrontacji organizatorzy zapewniają następujące warunki prezentacji:

  • Scenę teatralną,
  • Obsługę techniczną,
  • Nagłośnienie,
  • Oświetlenie sceniczne,
  • Czarne tło sceny,
  • Kurtynę teatralną.

Rekrutacja trwa do 18 października 2019 r. do 24:00  [ Formularz zgłoszeniowy ]
Zobacz Regulamin Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych P’OKOT REGULAMIN

P’OKOT będzie realizowany w dniach 23-24 listopada w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury (ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz).

P’OKOT nie ma charakteru konkursowego. Organizator przewiduje dla Uczestników nagrody i wyróżnienia, które przyzna powołana przez Organizatora Rada Artystyczna, która wskazuje Organizatorowi Uczestników, do uhonorowania nagrodami i wyróżnieniami.

Każdy Uczestnik konfrontacji teatralnych otrzyma pamiątkową statuetkę oraz dyplom udziału w P’OKO-cie.

Na wniosek organizatora portal Ziemia Międzyrzecka postanowił objąć patronatem medialnym Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P’OKOT 2019.