Masz GłosJuż tylko do najbliższej niedzieli (23 września) organizacje, instytucje oraz grupy aktywnych obywateli mogą zarejestrować swój udział w ogólnopolskiej akcji Masz Głos budującej dialog między społecznością lokalną a władzami samorządowymi. W tym roku akcja rozpocznie się od przygotowania gmin na nadchodzące wybory.

Przejrzystość działania władz samorządowych, zagospodarowanie przestrzeni, integracja lokalnej społeczności, zwiększanie wpływu mieszkanek i mieszkańców na decyzje dotyczące gminy, usprawnienie funkcjonowania komunikacji publicznej oraz zachęcanie do udziału w wyborach – to tylko niektóre z zagadnień, które podejmują uczestnicy akcji Masz Głos. Od 2002 roku wzięło w niej udział łącznie blisko 2500 grup, a do tegorocznej edycji zgłosiło się ich już ponad 150.
Uczestnikami akcji mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sołectwa, rady młodzieżowe, rady seniorów czy lokalne media. Dołączać mogą także biblioteki, szkoły i domy kultury – pod warunkiem jednak, że podejmować będą działania wychodzące poza te instytucje i skierowane do całej społeczności.

Wsparcie koordynatorów, szkolenia, „Super Samorząd”
W planowaniu i realizacji działań uczestnicy akcji Masz Głos mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonych koordynatorów i koordynatorek z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Będą mogli także wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystać z szerokiej gamy materiałów edukacyjnych dotyczących lokalnej partycypacji obywatelskiej, a także otrzymać mikrogrant, czyli wsparcie finansowe na lokalne działania. Uczestnictwo w akcji pozwala również na wymianę doświadczeń z osobami działającymi w innych częściach kraju. Grupy najbardziej skuteczne w realizacji swoich pomysłów mogą liczyć na zdobycie nagrody „Super Samorząd”, którą organizatorzy przyznają za wzorowe przykłady współpracy i dialogu pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi.

Przygotuj gminę na wybory
Pierwsze tygodnie nowej edycji akcji skoncentrowane będą wokół tematu październikowych wyborów samorządowych. Proponowane przez organizatorów zadanie „Przygotuj gminę na wybory” to zestaw działań, które uczestnicy mogą podjąć, by uświadomić swoją społeczność o znaczeniu wyborów samorządowych, zachęcić do pójścia do urn oraz pobudzić lokalną debatę publiczną (np. organizując dyskusje między osobami ubiegającymi się o sprawowanie mandatów radnych oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i pytając ich o stanowiska w sprawach ważnych dla mieszkanek i mieszkańców).
Uczestnicy będą także zachęcani do sprawdzania, czy lokalne instytucje wywiązują się ze swoich zobowiązań dotyczących organizacji wyborów, a kandydaci i kandydatki przestrzegają prawa prowadząc kampanię. We wszystkich działaniach uczestnicy są zobowiązani do zachowania bezstronności, a zarówno komitety wyborcze, jak i poszczególne osoby ubiegające się o mandat w październikowych wyborach samorządowych nie mogą brać udziału w akcji.

Jak dołączyć?
Aby dołączyć do akcji, należy najpóźniej w niedzielę, 23 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. Udział jest całkowicie bezpłatny.
Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES.Ogólnopolska akcja Masz Głos


Tekst: Michał Kowalczyk
email: mkowalczyk@batory.org.pl