wort gorzów wlkp 002
https://gazetalubuska.pl/swiadek-pani-marszalek-patrzac-w-oczy-ofierze-bez-zajakniecia-mijala-sie-z-prawda/ar/c4-16457749
28 czerwca 2022, 9:30

W odniesieniu do artykułu, który ukazał się na łamach Gazety Lubuskiej w dniu 28 czerwca br. pt. „Świadek: Pani marszałek patrząc w oczy ofierze, bez zająknięcia mijała się z prawdą” Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak wydała oświadczenie, w którym zapewnia i gwarantuje, że sprawa do jakiej doszło w WORD w Gorzowie Wielkopolskim nie będzie „zamiatana pod dywan”!

Poniżej publikujemy oświadczenie Pani Marszałek Województwa Lubuskiego, które dotarło do naszej redakcji w dniu 28 czerwca 2022 roku.

 *  *  *

Odnosząc się do artykułu pt. „Świadek: Pani marszałek patrząc w oczy ofierze, bez zająknięcia mijała się z prawdą”, który ukazał się 28 czerwca br. w Gazecie Lubuskiej, zwracam uwagę na nieprawdziwe przedstawienie tematu oraz fałszywe oskarżenia pod moim adresem.

Pragnę podkreślić, że Gazeta Lubuska po raz kolejny nie zwróciła się do mnie z pytaniami; nie zwróciła się także do Urzędu Marszałkowskiego o komentarz, a przedstawiona przez nią relacja jest jednostronna i nieprawdziwa. Faktem jest, że 26 czerwca br. w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim spotkałam się z Panią Magdaleną Szypiórkowską, której towarzyszył Pan Stanisław Czerczak, działacz społeczny. W spotkaniu wzięły również udział Pani Paulina Sieniawska – Bogiel, Dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Pani Iwona Kusiak, Zastępca Dyrektora Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

oświadczenie, opublikowane na fanpejdżu marszałka 23 czerwca 2022 r
Oświadczenie, opublikowane na fanpejdżu Facebook marszałka 23 czerwca 2022 r. …

Spotkanie odbyło się z mojej inicjatywy i zaproponowałam je Pani Magdalenie Szypiórkowskiej już 21 czerwca br., bezpośrednio po powrocie z urlopu. Nieprawdą jest, że cyt. „nie zależało mi na wyjaśnieniu sprawy, ale jedynie wypytaniu, co wie i jakie podejmie kolejne kroki”. Zaproponowałam Pani Magdalenie Szypiórkowskiej spotkanie, żeby od niej usłyszeć relację, co się naprawdę wydarzyło, ponieważ nie mogę polegać tylko na jednostronnych przekazach medialnych. To jest podejrzenie popełnienia przestępstwa: jest to sprawa o nękanie, o mobbing, więc powinny zadziałać określone procedury.

Podczas spotkania wyraźnie podkreśliłam, że sprawa nie będzie „zamieciona pod dywan”, tak jak napisałam w swoim oświadczeniu, opublikowanym na fanpejdżu marszałka 23 czerwca br., w którym jednoznacznie potępiam dyskryminację i nierówne traktowanie. Przedstawiłam w nim również, jakie działania Zarząd Województwa wprowadził w związku z zaistniałą sytuacją. Zapewniam, że sprawę traktuję poważnie, a nie „wesoło”, jak relacjonuje Gazeta Lubuska.

wort gorzów wlkp 001W WORD w Gorzowie Wlkp. trwa obecnie kontrola, jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia czy w jednostce działają polityki antymobbingowe, czy działa komisja antymobbingowa oraz czy jest przestrzegany kodeks etyki.
W moim oświadczeniu wskazuję, że należy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy, do fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność w takim zakresie. Sprawę można zgłosić również do Prokuratury. Podczas spotkania zapytałam jakiej pomocy potrzebuje Pani Magdalena Szypiórkowska. Zaproponowałam pomoc prawną, ale nie „marszałkowskich prawników”, tylko niezależnej kancelarii prawnej. Starałam się być miła, uprzejma i starałam się otoczyć opieką domniemaną ofiarę molestowania seksualnego.
Pokrzywdzona na spotkaniu oświadczyła, że nie oczekuje żadnej pomocy ani ode mnie, ani od Urzędu Marszałkowskiego. Przyznała również, że nie zgłosiła tej sprawy do żadnej instytucji – ani do Państwowej Inspekcji Pracy, ani do Prokuratury. Pani Magdalena Szypiórkowska była w towarzystwie Pana Stanisława Czerczaka, który komentując na łamach Gazety Lubuskiej całą sprawę zarzuca mi, że cyt. „patrząc w oczy ofierze, bez zająknięcia mijam się z faktami”. Był napastliwy, agresywny, oskarżał mnie i Członków Zarządu, wielokrotnie przerywał moje wypowiedzi i sugerował mówienie nieprawdy. Uważam, że jego zamiarem nie jest wyciagnięcie wniosków w tej sprawie, wyjaśnienie całej sytuacji, a jedynie nadanie jej rozgłosu medialnego. Kończąc spotkanie podkreśliłam konieczność zawiadomienia Prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy, a także zobowiązałam się do przedstawienia tej sprawy na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

W związku z powyższym dnia 28 czerwca br. Zarząd Województwa Lubuskiego, który jest organem sprawującym nadzór nad jednostką, złożył zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz do Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ są to właściwe instytucje, które powinny tą sprawą dawno się zająć.


Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka