Pierwsza przysięga żołnierzy WOT na Ziemi Lubuskiej

W niedzielę na placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się historyczna uroczystość wojskowa. Ponad 100 nowych ochotników stało się terytorialsami. Była to przysięga kończąca szkolenie podstawowe w ramach tzw. „Ferii z WOT” w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. To pierwsza uroczystość o takim charakterze na Ziemi Lubuskiej.

Ochotnicy którzy 9 lutego stanęli na placu Grunwaldzkim i wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej będą pierwszymi, którzy tego zaszczytu dostąpili na ziemi lubuskiej. Była to druga przysięga w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w tym roku oraz druga gdzie żołnierze mogli przysięgać na sztandar własnej jednostki.

Nowi żołnierze WOT  25 stycznia rozpoczęli szkolenie podstawowe w Biedrusku pod Poznaniem a po jego zakończeniu to własne w Gorzowie Wielkopolskim wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w swoim liście do przysięgających żołnierzy napisał: „Jako Żołnierze Wojska Polskiego jesteście kontynuatorami wielkiego dzieła naszych bohaterskich przodków, którzy bronili suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję Wam za wstąpienie do 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ta decyzja niesie ze sobą dumę ze służby Ojczyźnie, ale też wymagać będzie od Was wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełnienia trudnych obowiązków.”

Natomiast Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w trakcie uroczystości powiedział
„Dziękuję w imieniu mieszkańców województwa, którzy będą mogli czuć się bezpieczniej, mając świadomość, że w sytuacjach kryzysowych zawsze będą mogli na Was liczyć – Jestem przekonany, że w każdej sytuacji będziecie wykonywali swoje obowiązki z honorem, realizując słowa wypowiedzianej dziś przysięgi” –  podkreślił wojewoda.

Uroczystość zaprzysiężenia nowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zaszczycił swoją obecnością Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika – był to jak dotąd najwyższy rangą oficer będący świadkiem zaprzysiężenia terytorialsów.

Słowa przysięgi wojskowej wypowiedziało 118 ochotników, którzy po ukończeniu szkolenie podstawowego a dopiero rozpoczynają okres kształcenia terytorialsa. Od tego momenty żołnierze pełnić będą służbę w 151 batalionie lekkiej piechoty w Skwierzynie oraz dwóch batalionach w Wielkopolsce.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 *  *  *

Obecnie w szeregach 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Gen. Bryg. Stanisława Taczaka służy już ponad 1500 żołnierzy. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo wielkopolskie a od niedawana także województwo lubuskie. W skład brygady wchodzą w tej chwili dwa bataliony lekkiej piechoty (blp): 124 blp z siedzibą w Śremie oraz 125 blp w Lesznie.
Pod dowództwo jednostki w Poznaniu podlega również nowoutworzony 151 blp w Skwierzynie którym dowodzi ppłk Artur Filipowicz. W skali kraju WOT liczy ponad 24,000  żołnierzy, w tym ponad 21,000 ochotników.


Tekst: kpt. Marcin MISIAK
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej