W sali narad w Ratuszu,  4 grudnia, br. odbyło się pierwsze spotkanie Burmistrza Międzyrzecza z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy.

Przybyłych na spotkanie powitał wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Katarzyną Budych Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.

Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem. Pan Zdzisław Musiał, założyciel i prezes Stowarzyszenia Lubuski Weekend Gitarowy złożył oficjalne podziękowania dla Urzędu Miejskiego za udzieloną pomoc w wydaniu płyty CD, pt. „Tańce na 2 gitary”.
Pan Zdzisław 
przekazał na ręce Burmistrza, Remigiusza Lorenza trzy świeżo wydane krążki.

Następnie Remigiusz Lorenz wprowadził przybyłych w tematykę spotkania i nakreślił ogólne założenia i koncepcję stworzenia w Międzyrzeczu Centrum Organizacji Pozarządowych, które miałoby funkcjonować na bazie remontowanego aktualnie budynku byłego ogniska muzycznego.

Po zapoznaniu gości z planami utworzenia COP rozpoczęła się dyskusja. W pierwszej kolejności Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej wysłuchali od przedstawicieli Organizacji Pozarządowych ogólnej informacji na temat sposobu ich funkcjonowania i ewentualnych potrzeb oraz oczekiwań.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


W obliczu zaprezentowanych oczekiwań Burmistrz zmuszony został do przypomnienia, że:
„Proszę Państwa, planowane utworzenie na bazie budynku byłego ogniska muzycznego  DOMU SENIORA, czyli Senior+ jest zdefiniowane w określonych umową ramach. W związku z tym nie ma możliwości poszerzenia zakresu działalności obiektu ze względu na to, że Urząd Miejski jest związany umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to jeden z obowiązujący nas warunków finansowania tej inwestycji. Obowiązek ten będzie trwał przez okres 5 lat”. – mówił Remigiusz Lorenz.

W trakcie dyskusji głos zabrała także pani Ewelina Izydorczyk-Lewy, dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Pani Ewelina przybliżyła aktualne możliwości kubaturowe MOK, a także opowiedziała o bieżącej działalności ośrodka  i funkcjonujących w nim sekcjach.

Kończąc spotkanie Burmistrz przypomniał, że celem pierwszego i jak podkreślił – z pewnością nie ostatniego spotkania jest zebranie, możliwie jak najwięcej informacji na temat sposobu funkcjonowania i potrzeb poszczególnych Organizacji Pozarządowych, co w przyszłości, po dokonanej analizie pozwoli na opracowanie wniosków do dalszego działania w tym zakresie.
„Chodzi o to, żeby przy jak najmniejszych kosztach osiągnąć najlepszy efekt” – mówił Remigiusz Lorenz i dodał – „Chodzi także o to, żeby Organizacje Pozarządowe miały komfort funkcjonowania. W związku z tym proszę o złożenie na piśmie do Urzędu Miejskiego Waszych potrzeb, jednocześnie apeluję do wszystkich o realizm.”

Co z organizacjami, które nie uczestniczyły w spotkaniu? Otóż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby inne organizacje także złożyły na piśmie swoje potrzeby i ewentualne oczekiwania. Termin do składania wniosków upływa wraz z końcem tego roku.