Podchorążowie studium oficerskiego z Akademii Wojsk Lądowych w środę,
15 listopada złożyli wizytę Wielkopolskiej Brygadzie.

Adeptów sztuki wojennej, przyszłych dowódców plutonów, w murach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej powitał zastępca dowódcy jednostki pułkownik Wojciech Ziółkowski.
„Bardzo cieszy nas, że mogą państwo zobaczyć jak działa jednostka operacyjna. Dziś, poznają państwo sprzęt, jaki jest na wyposażeniu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz zadanie jakie realizuje.
Z pewnością zajęcia przybliżą państwu specyfikę służby na przyszłych stanowiskach służbowych” – powiedział zastępca dowódcy 17WBZ pułkownik Ziółkowski.

Podczas warsztatów podchorążowie zostali w pierwszej kolejności zapoznaniem przez kustosza Sali Tradycji plutonowego Daniela Tyśkiewicza z historią Wielkopolskiej Brygady oraz chlubnymi tradycjami dziedziczonymi przez wszystkie pododdziały.

Na kolejnych punktach nauczania słuchacze poznali sprzęt, na którym wykonują zadania żołnierze zmotoryzowani oraz rodzajów wojsk.

Forma realizacji szkolenia z wykorzystaniem trenażerów śnieżnik oraz jaskier był ostatnim elementem warsztatów dla podchorążych. Instruktorzy przedstawili zalety cyfrowych zajęć oraz efektywnego wykorzystania w toku szkolenia.

Zajęcie zakończyła zbiórka i złożeniem podziękowań na ręce zastępcy dowódcy brygady przez dowódców plutonów szkolnych z AWL za przygotowane warsztaty.


Tekst i zdjęcia: por. Weronika Milczarczyk