Kontrola na OW Głębokie pod Międzyrzeczem6 marca, br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu w obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego i PGK Sp. z o.o. dokonał kontroli stanu technicznego drogi zlokalizowanej na działce nr 448, na tzw. Ruczaju.

Relacja filmowa

Wewnętrzne drogi gruntowe na tak zwanym Ruczaju na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie jesienią 2017 roku zostały przy okazji remontu drogi dojazdowej łączącej Ośrodek Wypoczynkowy z droga Międzyrzecz – Skwierzyna posypane odpadem bitumicznym zebranym wcześniej z remontowanego odcinka drogi asfaltowej.

Przez kilka miesięcy właściciele domków letniskowych skazani byli na poruszanie się po czymś, co nie przypominało już drogi gruntowej. Na drodze leżały różnej wielkości bryły asfaltu wymieszane z gruzem betonowym.

Kiedy w dniu 18 lutego br.  były wykonywane prezentowane poniżej zdjęcia koła samochodów właścicieli domków letniskowych w dużym stopniu zdążyły już ubić nawierzchnię. Jak to wyglądało jesienią widać jeszcze na obrzeżach dogi. Ile zniszczono butów i kół rowerowych na tak ulepszonej drodze nikt nie wie.

Jedno jest pewne właściciele domków letniskowych z tak wyremontowanej drogi jaką im zafundowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, mówiąc delikatnie nie są zadowoleni.

Po tym jak Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych przesłało w tej sprawie zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Budownictwa w Międzyrzeczu i po ukazaniu się w Internecie naszych artykułów w których zaprezentowaliśmy tą, dziwną inwestycją nagle okazało się, że PGK,  któremu Urząd Miejski w Międzyrzeczu zlecił zarządzanie ośrodkiem wypoczynkowym w tym także drogami intensywnie starał się ukryć nawiezione na drogę odpady bitumiczne.

Fotorelacja 

Zdjęcia: Kazimierz Czułup


5 marca droga zmieniała swój wygląd w stosunku do dnia poprzedniego. Okazało się, że „ktoś” po południu lub w godzinach nocnych przed wizytą inspektora nawiózł na ten odcinek w miejsce wybranych z drogi dużych brył asfaltu tłuczeń granitowy wymieszany z piaskiem. Natomiast duże bryły bitumu zebrane z drogi zostały wywiezione i wysypano je w lesie. Po publikacji zdjęć jednego z takich miejsc następnego dnia, czyli 6 marca ktoś te odpady z lasu usunął.

6 marca 2018 roku o 10:30, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu na wskutek zawiadomienia przesłanego przez Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych przybył na Ośrodek Wypoczynkowy Głębokie w celu dokonania czynności kontrolnych na drogach wewnętrznych na,  tzw. Ruczaju.

Podczas kontroli obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie. Swojego przedstawiciela przysłał także Urząd Miejski w Międzyrzeczu oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przedstawicielka  PGK zastrzegła, żeby nie pokazywać jej twarzy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po ustaleniu składu stron biorących udział w czynnościach kontrolnych przystąpił do ustalania stanu faktycznego jaki zaistniał na przedmiotowych drogach.

Niestety podczas prób ustalania, kto jest odpowiedzialny za tą dziwną inwestycję, zarówno przedstawiciel PGK  jak i Urzędu miejskiego nie potrafili wskazać inwestora.

Podczas kontroli sporządzona została notatka, która posłuży sporządzeniu protokołu pokontrolnego.
Bez wątpienia przeprowadzona w terenie kontrola nie zakończy czynności związanych z ustaleniem, czy prezentowane działanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej było samowolnym działaniem, nie mającym prawnego umocowania.

Pomijając kwestię wywozu odpadów bitumicznych do lasu warto również zwrócić uwagę na fakt, że tego typu odpady bitumiczne, a konkretnie pył podrywany przez wiatr i przejeżdżające pojazdy jest bardzo szkodliwy dla naszych płuc.
A tak dużo mówi się o konieczności dbania o świeże i nie zapylone powietrze. W tej sprawie, bez wątpienia zabrakło nie tyko wyobraźni ale także odpowiedzialności.