7,1 mln zł to łączna kwota dofinansowania jaką przyznał Zarząd Województwa Lubuskiego na realizację 11 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego
Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego

Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację działań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. – „Dodatkowe miejsca opieki nad maluchami pomogą mamom spokojnie wrócić do aktywności zawodowej. To bardzo ważne” – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Gmina dostała prawie 800 tys. zł na żłobek! Dzięki dotacji z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w przyszłym roku w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji 3 Maja powstanie żłobek dla dzieci do trzeciego roku życia. Placówka powstanie, jak zapowiada Urząd Miejski w budynku byłej przychodni, którą samorząd zamierza wykupić od Szpitala Miejskiego za kwotę ok. 600 tys. zł

Zarząd województwa przyznał międzyrzeckiej gminie na ten cel 787 tys. 953 zł. Szacowany całkowity koszt projektu to kwota 927 tys. zł. Brakująca kwota zostanie wyłożona z budżetu gminy.  Zgodnie z założeniami  90 procent przyznanej dotacji przeznaczona zostanie na pensje pracowników i wyposażenie żłobka. Pozostałe 10 proc. gmina wyłoży na prace adaptacyjne.

Przedmiotem wojewódzkiego konkursu jest wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez, m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat .

Celem Działania 6.4 (Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3) jest upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jako instrumentu oddziaływającego na sytuację zawodową opiekunów.

Warto przypomnieć, że kilka lat temu, jeszcze za kadencji burmistrza Tadeusza Dubickiego samorząd pozbył się o wiele bardziej funkcjonalnego w pełni wyposażonego  obiektu przy ulicy Chrobrego, który wówczas pełnił funkcję przedszkola. Aktualnie budynek znajduje się w prywatnych rękach i nie pełni w mieście żadnej funkcji. To przypomnienie, to tak gwoli podkreślenia gospodarności naszego samorządu.