W poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. na placu apelowym 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu podczas uroczystego apelu przywitano grupę żołnierzy ze składu I zmiany PKW powracających do kraju.

12 stycznia zakończył się proces przekazania obowiązków w rejonie działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Obie zmiany PKW Rumunia przekazywały sobie obowiązki w rejonie stacjonowania i realizacji zadań w ramach dostosowanej Wysuniętej Obecności NATO (tFP). Od tej pory II zmiana rozpoczęła pełnie
6-miesięcznego dyżuru.

Z kolei w poniedziałek, 15 stycznia, rozpoczęła się rotacja sił głównych pododdziału, które stanowiły jednocześnie ostatnią grupę żołnierzy opuszczających Rumunię. Na placu apelowym 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu podczas uroczystej zbiórki powitano pierwszy samolot z żołnierzami Wielkopolskiej Brygady.

 Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel


Podczas ceremonii podpisany został protokół przekazania zwierzchnictwa nad pododdziałem powracającym z misji. Reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ dowódca 17WBZ pułkownik Piotr Malinowski przyjął od Dowódcy Operacyjnego RSZ dowodzenie nad żołnierzami, którzy zakończyli realizację zadań w Rumunii.

Najważniejszym momentem powitania było złożenie meldunku przez Dowódcę
I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii majora Pawła Cupy o wypełnieniu zadań mandatowych, a także przekazanie flagi państwowej, która towarzyszyła żołnierzom przez cały okres pełnionej misji. W czasie okolicznościowych przemówień głównym tematem były podziękowania, składane dla całego stanu osobowego PKW za włożony trud i żołnierskie poświęcenie, które miały bezpośredni wpływ na poziom wykonywanych zadań, bardzo wysoko ocenianych przez przełożonych wyższych szczebli dowodzenia.

Wszyscy żołnierze po odbyciu misji zagranicznej przejdą badania lekarskie i pójdą na urlop aklimatyzacyjny.

II zmiana żołnierzy kompanii zmotoryzowanej, którą tworzy 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich, będzie realizować zadania w ramach tFP do czerwca po czym przekaże obowiązki 1 batalionowi piechoty Ziemi Rzeszowskiej.


Tekst: ppor. Alicja Morzyk-Kostrzewa
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel