Rekrutacja do Służby WięziennejSłużba Więzienna w całym kraju rozpoczęła rekrutację. Jest to oferta skierowana do osób, które chcą mieć stabilną i interesującą pracę.

Wstępując w szeregi Służby Więziennej, poza wyposażeniem zasadniczym można uzyskać: dodatkową nagrodę roczną, ochronę prawną i równoważnik pieniężny za umundurowanie. Zapewniona jest możliwość rozwoju zawodowego, awansu oraz rozwoju zainteresowań. Stwarzane są warunki do systematycznego szkolenia się w sportach walki, a także w innych dziedzinach aktywności sportowej.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Kierownictwo Służby Więziennej zachęca do zainteresowania się ofertą pracy również studentów i absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne i prawo oraz i absolwentów klas mundurowych. Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy i doświadczenia.
Gwarantowane są stabilne warunki pracy i szansa zawodowego rozwoju. Poszukiwani są ludzie zdyscyplinowani, uczciwi, komunikatywni, nastawieni na współpracę i skoordynowane działanie w grupie, szanujący wartości takie jak: honor, godność i dobre imię służby.

  Rekrutacja do Służby Więziennej odbywa się w dwóch etapach:

Pierwszy etap – to złożenie dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna.

Drugi etap – kandydat przechodzi test sprawności fizycznej i psychotesty oraz badanie lekarskie.

Nowo przyjęty funkcjonariusz kierowany jest na kurs przygotowawczy, który trwa 3 tygodnie, w trakcie którego poznaje,  między innymi przepisy z zakresu prawa oraz posługiwania się bronią.
Po ukończeniu kursu funkcjonariusz odbywa kilkumiesięczna praktykę w jednostce, a następnie jest kierowany na szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Dokładne informacje dotyczące kwalifikacji i wymogów można uzyskać  na stronie internetowej: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-szczecinie-nabor-do-sluzby-w-jednostkach-okregowego-inspektoratu-sluzby-wieziennej-w-szczecinie

oraz pod numerem: 091 48 09 123, e-mail: osiw_szczecin@s.gov.pl. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-116 Szczecin.Rekrutacja do Służby Więziennej