Rozegraj Lubuskie – Stowarzyszenie NOVUM tworzy grę online promującą LubuskieGra online, która uczy współpracy, przybliża zawiłe mechanizmy rządzenia samorządem i przy okazji promuje województwo lubuskie? To nowy pomysł Stowarzyszenia NOVUM, które na ten cel otrzymało dofinansowanie z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Każdy Lubuszanin do 35 r.ż. może włączyć się w tworzenie gry.

Projekt Stowarzyszenia NOVUM ma na celu edukację obywatelską i zwiększenie zdolności do współpracy młodych Lubuszan do 35 roku życia, oraz promocję województwa lubuskiego poprzez stworzenie i promocję gry online „Rozegraj Lubuskie”.

Gra polegać będzie na podejmowaniu przez każdego z graczy decyzji dotyczących podziału budżetu województwa na poszczególne wydatki. W symulowanym województwie lubuskim będą działy się różnego rodzaju wydarzenia losowe, np. protesty, klęski żywiołowe, wnioski od mieszkańców, które wpływać będą na sytuację w grze i wymuszały będą decyzji graczy o innym ulokowaniu funduszy budżetowych.

Gracze będą mogli współdziałać, jak również łączyć się w koalicje lub współzawodniczyć. Gra będzie pełniła dużą rolę edukacyjną, pod kątem prawa samorządowego i funkcjonowania samorządu wojewódzkiego. Uczyć będzie również współpracy i pokazywać zawiłość mechanizmów rządzenia regionem.
Do opracowania zasad i testowania gry stowarzyszenie poszukuje 30 mieszkańców województwa lubuskiego, ludzi młodych do 35 roku życia.

Jeśli chcesz dołączyć do Grupy Zadaniowej tworzącej grę online „Rozegraj Lubuskie” wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.stowarzyszenienovum.wordpress.com i prześlij go na adres mailowy: stowarzyszenie.novum@gmail.com lub dostarcz osobiście umawiając się pod nr tel. 669-847-078.

Rekrutacja trwa do 30.06.2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych


Tekst: Mariusz Sobkowiak
Prezes  Stowarzyszenia  NOVUM