Sklepy zapłacą za marnowanie żywności. Sejm uchwalił ustawę, a prezydent podpisał o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – podała w poniedziałek prezydencka kancelaria. Ustawa przewiduje między innymi obowiązek przekazywania przez sklepy nieodpłatnie niesprzedanej żywności na cele charytatywne.

Zgodnie z ustawą sklepy powyżej 250 metrów kwadratowych, których połowa lub większość przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności, będą musiały zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy na nieodpłatne przekazanie niesprzedanej żywności. Chodzi przede wszystkim o produkty, które zostały wycofane ze sprzedaży ze względu na wady ich wyglądu bądź opakowań.

Wyjątek stanowią napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc. – ich nie trzeba będzie przekazywać.

Ustawa stanowi ponadto, że przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowych przepisów obowiązki te dotyczyć będą jedynie sprzedawców prowadzących sklepy o powierzchni większej niż 400 m kw.

Kara za marnowanie żywności
Pierwszą umowę z organizacją pozarządową, która zagospodaruje żywność, sprzedawcy będą musieli zawrzeć w terminie pięciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Nowe prawo zakłada także, że sprzedawcy będą płacili 10 groszy za 1 kg wyrzucanej żywności.

„Opłata została pomyślana jako swoista sankcja finansowa dla sprzedawców żywności, którzy pomimo uchwalonych w ustawie mechanizmów przekazywania nieodpłatnie niesprzedanych produktów żywnościowych, wytwarzają znaczne ilości odpadów żywnościowych” – zauważyła w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Sprzedawcy żywności będą musieli ponadto prowadzić w sklepach kampanie edukacyjno-informacyjne skierowane do konsumentów na temat racjonalnego gospodarowania żywnością. Będą one musiały być prowadzone przynajmniej raz w roku przez co najmniej dwa kolejne tygodnie. Opłaty za marnowanie żywności będą pomniejszone przez sprzedawców o koszty poniesione na takie kampanie.

Ustawa przewiduje również kary finansowe m.in. za brak umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności. Jeżeli tak się stanie, sprzedawca zapłaci 5 tys. zł grzywny. Nie będzie ona jednak obowiązywała, jeżeli sprzedawca żywności wykaże, że nie było możliwe zawarcie takiej umowy z organizacją pozarządową na terenie powiatu, w którym prowadzi swoją działalność.

Według szacunków w Polsce co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. W przeliczeniu na statystycznego Polaka daje to 235 kg jedzenia rocznie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do opłaty za wytwarzanie odpadów oraz przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie pół roku później.