OGŁOSZENIE

W środę 25 listopada br. na świętoszowskim poligonie szkolili się żołnierze kompanii saperów 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc). Głównym tematem szkolenia było doskonalenie umiejętności związanych z ustawianiem i pokonywaniem przeciwpancernych  zapór minowych.

Saperskie szkolenie było ważnym elementem sprawdzającym i doskonalącym umiejętności żołnierzy, gdyż odbywało się przy użyciu środków bojowych. Zajęcia rozpoczęło szczegółowe omówienie zasady bezpieczeństwa, tematyki oraz organizacji zajęć. Wielokrotnie podkreślano, iż w trakcie tego typu zajęć najistotniejsze jest przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i obowiązujących procedur tak, aby zajęcia z minami bojowymi nie stanowiły zagrożenia dla szkolących się żołnierzy.

Zajęcia podzielono na bloki tematyczne: – „Chcieliśmy sprawdzić i doskonalić wiedzę oraz umiejętności saperskie poszczególnych żołnierzy z ustawiania min przeciwpancernych, a także całych przeciwpancernych pół minowych. Jednak poza umiejętnościami związanymi z odpowiednim ustawianiem min i pól minowych, niezwykle istotną jest również umiejętność wykonywania przejść w polach minowych. W trakcie dzisiejszych zajęć realizowano tę czynność sposobem wybuchowym” – wyjaśnia por. Andrzej Dobrzyński, 10BKPanc.

W trakcie zajęć instruktorzy zwracali uwagę na szczegóły, detale i każdą nawet najprostszą czynność, gdyż one mogą mieć wpływ na realizację zadania. Żołnierze rozpoczynali szkolenie od ustawiania i zdejmowania pojedynczych min. Dopiero po sprawdzeniu tego elementu saperskiego rzemiosła można było bezpiecznie i poprawnie rozpocząć wykonanie pól minowych.

Jednak zanim saperzy przystąpili do szkolenia praktycznego wcześniej przeszli szkolenie teoretyczne w formie wykładów i prezentacji, które miało na celu przypomnieć i na nowo zaznajomić żołnierzy z niezbędną wiedzą. Następnie zaś, żołnierze uczestniczyli w ustawianiu ćwiczebnych min, najpierw bez materiału wybuchowego, a później ćwiczebnych min z bojowym zapalnikiem. – „Dopiero wówczas po sprawdzeniu, żołnierz jest gotowy do stawiania pojedynczej miny, a potem do ustawiania pola minowego w składzie drużyny” – wyjaśnia por. Andrzej Dobrzyński.

Podczas zajęć wykorzystano do celów szkoleniowych bojowe środki minersko-zaporowe.

 – „Używanie w szkoleniu saperskim bojowych środków minersko-zaporowych zawsze powoduje skok adrenaliny związany ze świadomością możliwości bojowych wykorzystywanych materiałów, dlatego wcześniej zdobyte doświadczenie okazuje się tutaj bardzo przydatne. Niezbędne jest zatem bezdyskusyjne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas posługiwania się bojowymi środkami wybuchowymi” – opisywał dalej por. Andrzej Dobrzyński.

Zajęcia zakończyło sprawdzenie terenu pod kątem ewentualnych niewybuchów.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: mjr Artur Pinkowski/


Tekst: mjr Artur Pinkowski

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię