Od wtorku do piątku, 22-25 października br. żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej udowadniali swój kunszt bojowy w ramach ćwiczenia Dunaj.

Ćwiczenie Dunaj to stały element narodowej certyfikacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego przygotowującego się do dostosowanej Wysuniętej Obecności, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence) w  Rumuni.

Żołnierze 17-stki wykonują zadania mandatowe na terenie naszego sojusznika od 2017 roku, jednoznacznie wskazując, że Siły Zbrojne Rzeczpospolitej są bardzo aktywne w zakresie zapewniania poczucia bezpieczeństwa i stabilności w tej części Europy.

W trakcie ćwiczenia certyfikującego żołnierze VI zmiany wykonywali szereg zagadnień taktyczno-ogniowych, pod czujnym okiem  przedstawicieli Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Pierwszy etap to „biała taktyka”, a więc formalności związane z dokumentacją szkoleniową, sprawami presonalnymi. Dowódca VI zmiany PKW major Mariusz Dłubała przedstawił komisji certyfikującej, stopień przygotowania podległego mu kontyngentu, jego strukturę oraz określił zadania z jakimi przyjdzie się zmierzyć w ramach realizacji zadań w Rumuni.

Jak przekazał nam oficer prasowy PKW kpt. Dariusz Szeląg:

 – „Każdy żołnierz musiał zostać zweryfikowany pod kątem administracyjnym. Kontrolowano czy żołnierze spełniają  określone przepisami kryteria do pełnienia służby na przydzielonych im stanowiskach poza granicami RP”.

Po oficjalnych prezentacjach i apelach, przyszedł czas na praktykę. Kompania manewrowa poddana została ciężkiej próbie taktycznej, a dynamicznie zmieniająca się sytuacja w rejonie odpowiedzialności wymagała od zmotoryzowanych nietuzinkowych umiejętności w zakresie planowania, stawiania zadań i ich realizacji.

 – „Ciągłe przemieszczenia, zajmowanie kolejnych rejonu ześrodkowania, realizacja elementów zabezpieczenia bojowego, reagowanie na incydenty, a w finale kierowanie ogniem w obronie. Tak było bardzo intensywnie” – potwierdza dowódca plutonu.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: kpt. Tomasz Kwiatkowski/ kpt. Dariusz Szeląg/ archiwum PKW Rumunia/


Ostatecznie po czterech dniach szkolenia, zespół certyfikujący Dowództwa Operacyjnego RSZ ocenił  VI zmianę PKW RUMUNIA na  ocenę bardzo dobrą (5) uznając, że kolejna zmiana kontyngentu jest gotowa do wykonywania zadań poza granicami kraju.

  „Kontyngent został poddany ostatniej próbie przed wyjazdem na teatr działań i wywiązał się z niej bardzo dobrze. Wszystkie elementy składowe PKW są sprawdzone i gotowe do wyjazdu” – podkreśla mjr Dawid Butlak, Kierownik Ćwiczenia.

*  *  *

VI zmiana  rozpocznie swoją służbę w Rumunii wraz z początkiem 2020 roku, a blisko 230-osobowy kontyngent w głównej mierze  tworzą żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.


Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Foto: kpt. Tomasz Kwiatkowski/ kpt. Dariusz Szeląg/ archiwum PKW Rumunia