04.07.2019 r.,  późnym wieczorem  odbył się uroczysty capstrzyk przy tablicy „Żołnierzy poległych w misjach poza granicami państwa”. Uroczystość była pierwszym akordem tegorocznych obchodów Święta 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, im. gen. Broni  Józefa Dowbora Muśnickiego.

W piątkowy wieczór w Międzyrzeczu przy pomniku żołnierzy poległych w misjach zapłonęły pochodnie i znicze. Podobnie jak w poprzednich latach żołnierze 17 WBZ wspólnie z przedstawicielami międzyrzeckiego samorządu, zaproszonymi rodzinami poległych żołnierzy uczcili wybitnych dowódców i zasłużonych żołnierzy.

Padły komendy poprzedzające złożenie meldunku dowódcy Wielkopolskiej Brygady. Meldunek o gotowości do uroczystości ppłk Wojciechowi Ziółkowskiemu, zastępcy dowódcy brygady złożył dowódca uroczystości ppłk Mariusz Fil, dowódca blog, im. Karola 2 Króla Rumunii.

Po przyjęciu meldunku oraz dokonaniu przeglądu pododdziałów ppłk Wojciech Ziółkowski rozpoczął uroczystość witając przybyłych gości. Ważnym momentem przemówienia było wspomnienie żołnierzy poległych podczas realizacji zadań poza granicami kraju.
Podpułkownik Wojciech Ziółkowski wraził wdzięczność rodzinom za trud jaki włożyli w wychowanie swoich synów oraz za wsparcie jakim są dla brygady.
„Szanowni Państwo, żołnierze, najbliżsi za chwilę apelem pamięci uczcimy wybitnych dowódców i zasłużonych żołnierzy” – zakończył swoje wystąpienie ppłk Wojciech Ziółkowski.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kaziemierz Czułup/


Padła komenda do salwy honorowej. Po czym rodziny oraz delegacje przybyłych gości złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą poległych w trakcie IX zmiany PKW Afganistan żołnierzy:

  •  mł. chor. Jarosław Maćkowiak ( 02.06.2011 r.)
  •  sierż. Paweł Poświat (   28.07.2011 r.)
  •  sierż. Szymon Sitarczuk (    18.08.2011 r.)
  •  sierż. Rafał Nowakowski (    04.10.2011 r.)

Cześć ich pamięci …