cswot 0018 kwietnia br. zakończyła się VIII edycja Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) WKU Bydgoszcz realizowana we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR) – to miejsce, w którym kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub Terytorialnej Służby Wojskowej) odbywa rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz jest badany przez komisję lekarską. Udział przedstawicieli Centrum Szkolenia WOT pozwolił ochotnikom, nie tylko na zapoznanie się
z warunkami pełnienia służby, ale także na otrzymanie informacji o wolnych stanowiskach etatowych.
Obecnie CSWOT prowadzi rekrutację do Terytorialnej Służby Wojskowej na stanowiska wykładowców, podoficerów sztabowych, ratowników medycznych oraz kierowców kat C i C+E.

  • Korzyści jakie daje podjęcie służby Terytorialnej Służby Wojskowej związane są między innymi z:
  • otrzymywaniem uposażenia zasadniczego związanego z posiadanym stopniem etatowym za każdy dzień odbywania ćwiczeń,
  • miesięcznym dodatkiem za gotowość,
  • odprawą od pracodawcy w przypadku powołania żołnierza (po raz pierwszy) do służby,
  • zwrotem kosztów dojazdu,
  • dofinansowaniem kosztów kształcenia,
  • możliwością realizowania kursów specjalistycznych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zaliczenie okresu pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej do stażu pracy.

cswot 002Ponadto, Terytorialsi mają możliwość korzystania z kursów oficerskich i podoficerskich, szkolenia z użyciem nowoczesnego sprzętu, zdobycia nowych doświadczeń, rozwijania hartu ducha i umiejętności przezwyciężania słabości.
Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej, zapraszamy do kontaktu z Sekcją Personalną CSWOT pod numerem telefonu 261-432-626.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps.  „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.


Tekst: kpt. dr Diana Warchocka
Rzecznik Prasowy
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej