12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Wręczenie sztandaru i przysięga wojskowa. To plan 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej na 26. stycznia 2020.

Sztandar 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka
Dla jednostki wojskowej nadanie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń. W niedzielę, 26. stycznia 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej otrzyma swój sztandar. Posiadanie sztandaru jest szczególnym uhonorowaniem żołnierskiego trudu przez mieszkańców miasta i regionu oraz podkreśleniem więzi łączących wielkopolskich terytorialsów z lokalną społecznością.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru 12 WBOT są:  Jerzy Gogołkiewicz – wnuk gen. Stanisława Taczaka (pierwszego naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego, patrona wielkopolskiej brygady) oraz Elżbieta Wawrzynkiewicz – prezes WZMOT (Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu).
Obowiązkiem każdego żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej. W przypadku jego utraty, jednostka ulega rozformowaniu. Na stałe znajduje się on w jednostce wojskowej a podczas walki – w rejonie działań bojowych Podczas uroczystości obecny będzie również gen. dyw. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dzień, który przeszedł do historii Wielkopolski
Dokładnie 101 lat temu żołnierze Wojska Wielkopolskiego przysięgali służbę Ojczyźnie na poznańskim pl. Wolności (wtedy pl. Wilhelmowskim). Wypowiedzieli wraz z gen. Józefem Dowborem-Muśnickim słowa roty w obecności tłumnie zgromadzonych mieszkańców.  Dziś moment przysięgi upamiętnia tablica na płycie placu.  W tym roku terytorialsi 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej powtórzą słowa roty  w tym samym miejscu na swój sztandar. Jednostka przejęła  i z dumą kultywuje tradycje powstańców oraz innych formacji ochotniczych i konspiracyjnych z lat 1918 – 1946.   Patronem jednostki został gen. Stanisław Taczak.

Uroczystość rozpocznie się na pl. Wolności o godzinie 17:00. Poprzedzi ją Msza Święta w Farze Poznańskiej o godz. 15:15. Na uczestników święta czekać będzie prezentacja sprzętu wojskowego. Patronatem honorowym objął święto Wojewoda Wielkopolski.

  *  *  *

Obecnie w szeregach 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka służy ponad 1300 żołnierzy.  W skali kraju, WOT liczy już blisko 25,000 tys. żołnierzy, w tym ponad 20,000 tys. ochotników.  Stałym rejonem odpowiedzialności brygady jest województwo wielkopolskie. W skład brygady wchodzą w tej chwili trzy bataliony lekkiej piechoty (blp): 124 blp z siedzibą w Śremie, 125 blp w Lesznie oraz nowoutworzony 151 blp w Skwierzynie. Brygadą dowodzi płk Rafał Miernik, oficer z bogatym doświadczeniem wojskowym, weteran misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.


Tekst: kpt. Marcin MISIAK, ppor. Anna JASIŃSKA
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej