10.10.2019 r. – Jednostka Wojskowa w Skwierzynie
Zapoznanie z jednostka dla przyszłych żołnierzy 151 BLP
Fot. DWOT

Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej z województwa lubuskiego mogą już wstępować w szeregi Terytorialsów. W Skwierzynie rusza formowanie pierwszego batalionu. Co ważne, żeby zostać żołnierzem WOT, nie trzeba rezygnować z dotychczasowej aktywności. To służba dla tych, którzy chcą połączyć życie osobiste ze służbą wojskową.

 Siedzibą pierwszej jednostki WOT w województwie lubuskim będą koszary przy ul. 61 Brygady 1 w Skwierzynie.
Powstający tam batalion otrzyma numer „151”.  W czwartek 10 października pierwsi chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym oraz zapoznać się z warunkami pełnienia służby. Była to też okazja aby porozmawiać z żołnierzami WOT a także zobaczyć broń i sprzęt będący na wyposażeniu każdego Terytorialsa.
Pierwsze szkolenie uzupełniające dla przyszłych instruktorów skwierzyńskiego batalionu, odbędzie się w dniach 7-14 grudnia. Kolejne przeszkolenie, dla osób które zaczynają swoją przygodę z wojskiem rozpocznie się zaraz po nowym roku.

151 batalion w Skwierzynie do czasu sformowania brygady w województwie lubuskim podlegać będzie pod dowództwo 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej na terenach, gdzie formacja ma już rozwinięte swoje struktury, cieszy się dużą popularnością. W szeregach WOT jest obecnie blisko 22 tys. Żołnierzy (niemal 90% z nich stanowią ochotnicy, aż 14% to kobiety). W całym kraju chęć służby w WOT zadeklarowało już ponad 40 tys. osób.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Irek Dorozanski / DWOT/


 O przyjęcie w szeregi Terytorialsów mogą ubiegać zarówno kobiety jak i mężczyźni, nie pełniący do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści.
Służba w WOT umożliwiają najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej  aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Jest to możliwe dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników w ramach różnorakich szkoleń.

Bardzo istotne jest również to, że ochotnicy którzy wstąpią do WOT, będą pełnić służbę w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie, w lubuskim rekrutacja prowadzona jest do batalionu lekkiej piechoty (dla żołnierzy zawodowych oraz rezerwistów).

Szkolenie żołnierzy w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. Na duże zainteresowanie służbą wpływ mają innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe stosowane w WOT. Nowym podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych. Terytorialsi marzący o zawodowej służbie wojskowej po trzech latach służby w WOT zyskają pierwszeństwo w naborze.

Kandydat do WOT musi posiadać obywatelstwo polskie,  mieć ukończone 18 lat, być zdrowy psychicznie i fizycznie. Nie może być karany oraz pełnić innego rodzaju służby wojskowej. Wniosek o powołanie należy złożyć w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub korzystając z platformy internetowej ePUAP.

 MISJA
Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.


kpt. Marcin MISIAK
12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej