Odbyło się 1 grudnia w Pensjonacie Pod Strzechą nad jez. Głębokie. Rolę gospodarza, pod nieobecność prezesa  ZP LOK w Międzyrzeczu, pełnił Leszek Niedzielin, sekretarz tegoż zarządu.

Na obrady przybyli zaproszeni prezesi wszystkich zarządów powiatowych w województwie. Obrady Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju otworzył Maciej Szykuła – prezes Lubuskiej Organizacji LOK. Po przywitaniu  obecnych gości, przekazał głos Zdzisławowi Chudemu – sekretarzowi ZW LOK, który odczytał akty przyznania Medalu Pamiątkowego LOK w 100. lecie odzyskania niepodległości – czterem członkom oraz odznaczenie medalem KŻR LOK. Odznaczenia przyznał ZG LOK w Warszawie (płk rez. Jerzy Salamucha – prezes stosowne dokumenty podpisał).

Przepięknie wykonany, barwnie emaliowany medal, z napisem – Obrona Ojczyzny jest największym obowiązkiem każdego obywatela – na rewersie, otrzymali: Jan Mołodczak, Andrzej Smukała, Maciej Szykuła i Zdzisław Chudy.

Brązowy Krzyż „Za Zasługi Dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” został wręczony Lechowi Malinowskiemu. Legitymacja nosi numer 1000/2018. Odznaczenie zostało przyznane w lutym, jednak nie było okazji, aby go uroczyście wręczyć.

Po gratulacjach i uściskach dłoni, typowych dla takich momentów, przyszedł czas na obrady prezydium. Zdzisław Chudy, sekretarz wojewódzki, bardzo obszernie w liczbach przedstawił działania wszystkich zarządów i klubów LOK w województwie. Liczby odnośnie przeprowadzonych akcji, szkoleń, imprez okolicznościowych i zrealizowanych celów są imponujące. Prezes wojewódzki przedstawił plan działania organizacji na 2019 r.
W szerokiej dyskusji, bo przecież problemów nie brakuje, szczególnie finansowych, swoim głosem doradczym służył Andrzej Smukała – dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK.

„W województwie lubuskim mamy 13. kół powiatowych” – mówi Maciej Szykuła i dodaje – „Skupiają one 2514 członków. Jest to wiarygodna liczba, ponieważ bardzo rzetelnie sprawdzamy opłaty składek. Nie mamy tzw. martwych dusz. Młodzież garnie się do sportów obronnych, stąd mamy kluby i koła strzeleckie, również sztuk walki. W województwie działają kluby modelarskie i krótkofalowców. Mamy kilka dobrze wyposażonych strzelnic. Wspiera nas od lat Urząd Marszałkowski, za co jesteśmy wdzięczny”.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Lech Malinowski/


 Wakacje czy ferie z LOK-iem w wielu ośrodkach cieszą się znacznym zainteresowaniem. Na wszystko są potrzebne środki. Kilkanaście lat temu działalność gospodarczą oddzielono od działalności statutowej. Wynajem własnych pomieszczeń czy prowadzenie nauki jazdy nie przynoszą dochodów na poziomie powiatu czy województwa.
Pomoc finansowa gmin czy powiatów jest dla tej organizacji bardzo ważna. Warto wiedzieć, że Liga Obrony Kraju zajmuje się również wychowaniem patriotycznym. Kiedyś prowadzono akcje pn. Polska leży nad Bałtykiem, obecnie tematem przewodnim jest Historia wybrzeża polskiego, szeroko pojęta, uwzględniająca rozwój żeglarstwa, marynarki wojennej i handlowej. Dziś nie ma już klubów żeglarskich LOK w województwie. Były takowe, m.in. w Sławie czy Międzyrzeczu. Ale to już inna historia.