W sobotę, 18 stycznia 2020 r. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej odbył się wernisaż wystawy pt. “Z biegiem rzeki. Dzieje Żydów nad Odrą”.

Wystawa opowiada o wybranych aspektach historii Żydów po obu stronach Odry. Jest ona zaproszeniem do refleksji i dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu oraz do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Gości przybyłych na otwarcie wystawy powitał gospodarz Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Andrzej Kirmiel, który jednocześnie jako pierwszy wygłosił ciekawy wykład, pt. „Żydowskie ślady na Środkowym Nadodrzu”.  [ … zobacz cały wykład ]
Dyrektor Kirmiel w trakcie wykładu wspomniał, między innymi o zachowanych nekropoliach żydowskich oraz o sakralnych budowlach, które w różnym stanie zachowały się do czasów współczesnych.
Przypomniał także o tym, żeby mieć świadomość tego, że gdy poruszamy się drogą krajową szybkiego ruchu S3, na wysokości północnego węzła drogowego jedziemy po terenie byłego cmentarza żydowskiego. Obecnie miejsce to upamiętnia obelisk w postaci głazu z tablicą pamiątkową.

Aleksandra Idkowska podczas programu telewizyjnego „Szansa na Sukces” (2019 r.)

Cykl wykładów został podzielony na dwie części. W przerwie spotkanie uświetnił koncert charyzmatycznej, młodej piosenkarki Aleksandry Idkowskiej z Poznania, którą mieliśmy okazję oglądać w listopadzie ubiegłego roku w programie telewizyjnym „Szansa na Sukces”.  [ … zobacz koncert ]
Po występie Aleksandry Idkowskiej i krótkiej przerwie kawowej odbyła się projekcja filmu dokumentalnego, pt. „Akcja Kirkut” opowiadającego o cmentarzu żydowskim w Skwierzynie.
WIDEO

Kolejny wykład, pod tytułem „Epitafia na skwierzyńskim cmentarzu żydowskim” wygłosił prof. Gil Hüttenmeister ze Sturrgartu. Wykład bezpośrednio nawiązywał do opowiedzianej historii w wyświetlonym wcześniej filmie.

Pan profesor kończąc wykład opowiedział o przypadku interwencji Policji podczas rozpoczęcia prac na skwierzyńskim cmentarzu. Podkreślił ten fakt jako pozytywny przykład interwencji obywatelskiej, bo zgłoszenia dokonała osoba, która przypuszczała, że doszło do próby dewastacji nekropolii.

„To dobry znak, to znaczy, że ludzie nie są tak obojętni jak przed laty.  I nie pozwalają na dewastację cmentarzy” – mówił profesor Hüttenmeister.
Warto wspomnieć, że pan profesor dzień wcześniej, 17 stycznia w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury podczas sesji popularno-naukowej wygłosił wykład, pt. „Żydzi w Skwierzynie”.

Wprowadzenia do wystawy dokonały panie dr Magdalena Abraham-Diefenbach z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina z Frankrurtu nad Odrą oraz Magdalena Gębala z Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej z Poczdamu.

Zwiedzaniu ekspozycji towarzyszyła degustacja potraw kuchni izraelskiej i żydowskiej, które przygotowała Irena Kirmiel.

Ponad trzygodzinne spotkanie i otwarcie wystawy odbyło się pod Patronatem Starosty Międzyrzeckiego Agnieszki Olender.

WIDEO

Pełne relacje z wykładów poprzedzających otwarcie wystawy oraz koncert Aleksandry Idkowskiej zaprezentujemy w oddzielnych materiałach filmowych w późniejszym czasie, po ich opracowaniu.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


O ekspozycji
Ekspozycja składa się z 20 jednostronnych, wolno stojących tablic o rozmiarze 1 m szerokości i 2 m wysokości. Ma na celu prezentację historii Żydów w regionie nadodrzańskim od jej początków do współczesności. Na terenach, które przed II wojną światową należały częściowo do Pomorza, brandenburskiej Nowej Marchii i Śląska, a od 1945 roku tworzą Ziemie Zachodnie Polski, już od średniowiecza mieszkali Żydzi napływający na te tereny ze Wschodu i z Zachodu.

Przez stulecia Nadodrze stało się obszarem przenikania się różnych kultur, które się wzajemnie ubogacały. Najpóźniej od XIX wieku doprowadziło to do wyjątkowego kulturalnego i gospodarczego rozkwitu, czego wyrazem był rozwój miast położonych nad Odrą, które w wielu przypadkach stały się w poszczególnych regionach centrami sztuki, nauki i gospodarki. Jednocześnie ścieranie się ze sobą różnych form judaizmu, reformowanego z ortodoksyjnym, prowadziło do konfliktów wewnątrz społeczności żydowskiej.

Rozwój koncepcji narodowych od połowy XIX wieku prowadził z kolei do konfliktów na tym tle. Prześladowania i zagłada europejskich Żydów przez nazistów zniszczyła ostatecznie niemiecko-żydowską symbiozę kulturową.

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej zajmuje się różnymi aspektami historii tych regionów Europy Środkowej i Wschodniej, które wcześniej zamieszkiwali bądź dzisiaj jeszcze zamieszkują Niemcy. W atmosferze dialogu i współpracy z partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej Forum organizuje wystawy i imprezy kulturalne. W serii Poczdamska Biblioteka Europy Środkowej i Wschodniej wydawane są książki popularnonaukowe, albumy i przewodniki.

Wystawa „Z biegiem rzeki – Dzieje Żydów nad Odrą” powstała w ramach projektu Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów.

Wystawa zostanie zaprezentowana w międzyrzeckim Muzeum dzięki dotacji referentki do spraw kultury Pomorza i Wschodniej Brandenburgii ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów. Program towarzyszący wystawie realizuje Instytut Historii Stosowanej we współpracy z Katedrą Ochrony Zabytków oraz Katedrą ds. Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ze środków Brandenburskiej Centrali Kształcenia Politycznego.

Czytaj także:
Historia Środkowego Nadodrza
Wystawa o dziejach Żydów nad Odrą
ŚLADY HISTORII – wystawa
Pomniki Historii
Synagoga w Międzyrzeczu
IZRAELSKA NOC MUZEÓW W MIĘDZYRZECZU
Wykład Bohdana Halczaka, pt. „Łemkowie na Ziemi Międzyrzeckiej”
Spotkanie z Kulturą Żydowską
Koncert Aleksandry Idkowskiej