Wyzsza Emerytura 002
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS …

Temat dotyczy obywateli urodzonych w 1953 roku, przebywających aktualnie na wcześniejszej emeryturze. Ta grupa emerytów może wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach.

Ostatni chwila na złożenie wniosku
Termin na złożenie wniosku upływa w poniedziałek 11 stycznia 2021 roku. Według rządowych szacunków możliwość ta dotyczy ponad 70 tysięcy osób. Emerytura w nowej wysokości ma przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Według przepisów na przeliczenie emerytur mogą liczyć kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 roku, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Wynika to ze zmiany sposobu obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.

Kto otrzyma wyższą emeryturę?
„Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinna złożyć wniosek o emeryturę powszechną najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. Może to zrobić na wniosku o emeryturę (wniosek EMP)” – wyjaśniono w komunikacie ZUS.
W komunikacie podkreślono, że „po 11 stycznia 2021 r. ZUS sam przeliczy wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów i poinformuje o nowej wysokości emerytury”. W takim przypadku „emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej”.

Nowelizacja
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dotycząca ponownego przeliczenia zaniżonych emerytur, jest efektem dwóch projektów – rządowego i senackiego. Podczas prac w Sejmie projekty były rozpatrywane wspólnie, jednak za główną uznano propozycję rządową.
W nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. zapisano, że wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w marcu 2019 roku.
TK stwierdził, że zakwestionowany przepis nie budziłby wątpliwości, gdyby został ogłoszony, zanim osoby z rocznika 1953 podejmowały decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę.