zgo info
W ramach projektu przewiduje się utworzenie w każdej z trzech gmin jednego gospodarstwa opiekuńczego świadczącego usługi dla 8 osób w każdym z nich. Podopieczni będą mogli korzystać ze wsparcia i zajęć 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie …

Z uwagi na postępujące zmiany demograficzne oraz związany z tym problem starzenia się społeczeństwa, istnieje potrzeba opracowania sprawniejszego systemu opieki i wsparcia w Polsce. Dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie seniorom form aktywizacji dostosowanych do ich wieku i stanu zdrowia.

Pomoc ta powinna opierać się nie tylko na codziennych czynnościach, lecz także organizacji czasu wolnego. Stosowny dobór zajęć, nawiązywanie kognatów interpersonalnych, w istotny sposób wpływają na zadowolenie człowieka oraz służą poprawie kondycji fizycznej i intelektualnej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Zielonej Górze w partnerstwie z naszym Ośrodkiem rozpoczął projekt pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gospodarstwo opiekuńcze – co to takiego?

Jest to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowana w ramach gospodarstwa wiejskiego posiadającego położenie w sąsiedztwie przyrody lasów i łąk, ogród umożliwiający komfortowy wypoczynek i uprawę roślin oraz domowe zwierzęta. Podopieczni w gospodarstwach mają czuć się swobodnie, a zapewniane aktywności muszą być zgodne z ich preferencjami, oczekiwaniami i możliwościami.

Dla nas najważniejsze jest zrozumienie idei i otwartość ze strony włodarzy. Gospodarstwo będzie prawidłowo funkcjonowało, gdy od początku współpraca będzie omówiona i zdeklarowana. Zależy nam przede wszystkim na wypracowaniu i wprowadzeniu trwałej systemowej zmiany, u której podstaw leży dobra i ścisła współpraca z samorządem.

Co zakłada projekt?

  • utworzenie 3 gospodarstw opiekuńczych, które zapewnią 24 miejsca dziennego pobytu dla 24 osób przez co najmniej 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy.
  • wsparcie w formie kursów dla opiekunów i asystentów osoby starszej, w tym osób z niepełnosprawnościami.

gospodarstwa opiekuncze plakatW ramach projektu przewiduje się utworzenie w każdej z trzech gmin jednego gospodarstwa opiekuńczego świadczącego usługi dla 8 osób w każdym z nich. Podopieczni będą mogli korzystać ze wsparcia i zajęć 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie (wliczając czas zorganizowanego transportu). Projekt opiera się na założeniach „Lubuskiego modelu usług społecznych na terenach wiejskich”.

O ile celem państwa jest utworzenie na terenie całego kraju odpowiedniego systemu do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej wobec ludzi starszych, o tyle ich realizację najlepiej rozpocząć na poziomie lokalnym (gmin i powiatów). To właśnie na obszarach wiejskich zakres środowiskowego wsparcia seniorów jest niezadowalający, dlatego połączenie działalności rolniczej z opieką nad osobami starszymi stanowi zarówno wyzwanie jak i szansę na usprawnienie systemu polityki senioralnej.

Gospodarstwa swoją działalność rozpoczęły 01.07.2022 r., natomiast oficjalnie otwarcie odbędzie:

  • 11.07.2022 – Jasieniec (Trzciel) – Gościniec pod Dębem;
  • 12.07.2022 – Świebodzin (Jordanowo) – Gospodarstwo Agroturystyczne „Tańczący Żuraw”;
  • 13.07.2022 – Nowe Żabno

zielone gospodarstwa opiekuncze 001


 

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka