OGŁOSZENIE

wsparcie domów opieki społecznej 00110 mln zł trafi do 23 domów pomocy społecznej w ramach projektu „Społeczne Remedium”. Właśnie rusza nabór wniosków.

Decyzją Radnych Województwa Lubuskiego wsparcie otrzymają domy pomocy społecznej, które najbardziej narażone są na zakażenia COVID-19 w naszym regionie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłosił nabór na udzielenie drugiego grantu w ramach zadania „Społeczne remedium”.

wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Łukasz Porycki

„W ramach projektu 23 domy pomocy społecznej otrzymają środki finansowe w kwocie ponad 10 mln zł. Ze wsparcia skorzysta około 1184 pracowników DPS i pośrednio ponad 2000 mieszkańców DPS” – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. Wsparcie przeznaczone zostanie na zapewnienie dodatków do wynagrodzeń, zakup testów na obecność COVID-19 oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS bezpośrednio pracujących z mieszkańcami.
Łączna wartość projektu to 20,2 mln zł, z czego w roku 2021 pula środków do dyspozycji wynosi 10,2 mln zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

  • Dodatkowo w ramach projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna” za kwotę 1,8 mln zł zaplanowano wsparcie dla 34 środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), 2 domów pomocy społecznej (DPS), 32 placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW) poprzez zakup:
  • środków ochrony osobistej tj. rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne jednorazowe, maseczki wielorazowe/ochronne z filtrem, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni dla pracowników środowiskowych domów samopomocy;
  • zakup ozonatorów dla ŚDS, DPS, POW;
  • zakup lamp bakteriobójczych przepływowych dla ŚDS.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię