2021 04 07 lubuskie 004Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Lubuskiego i Wielkopolski tylko w ostatnich dniach zatrzymali dwóch kierowców, którzy popełnili to samo naruszenie. Używali oni cudzej karty kierowcy.

3 kwietnia, na punkcie kontrolno – wagowym w Maryszewicach, inspektorzy z Leszna zatrzymali do kontroli pojazd członowy. Jak się okazało, kierowca rejestrował swój czas pracy na karcie kolegi. Chcąc wprowadzić w błąd inspektorów twierdził, że nie posiadał przy sobie innych dokumentów. Karta natomiast należy do niego. Inspektorzy szybko zweryfikowali dane kierowcy na podstawie jego zdjęcia w systemie CEPiK. Ustalili, że w rzeczywistości kontrolowany używał karty innego kierowcy. Przeprowadzona analiza czasu pracy wykazała, że kierujący wielokrotnie dopuszczał się naruszeń związanych z czasem prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków.

2021 04 07 lubuskie 0036 kwietnia, na ekspresowej „trójce” koło Gorzowa Wielkopolskiego, inspektorzy zatrzymali do kontroli zestaw polskiego przewoźnika. Kierowca jechał z ładunkiem do Szczecina. Z zapisów tachografu wynikało, że wcześniej pojazd prowadził inny kierowca.
Podczas kontroli kierowca przyznał jednak, że to on prowadził pojazd używając karty swojej córki. Jest ona jednocześnie szefową firmy transportowej. Kierowca wyjaśnił, że użył jej karty, ponieważ inaczej przekroczyłby dopuszczalny czas pracy. Przyznał się również do używania karty córki kilka dni wcześniej. Ponadto trzy tygodnie wcześniej tachograf zarejestrował jazdę bez prawidłowej karty kierowcy.

Podczas kontroli ustalono także, że dane z tachografu nie zostały pobrane w wymaganym terminie. W celu zabezpieczenia danych przed ich utratą przedsiębiorca powinien – nie rzadziej niż co 90 dni – sczytać wymagane dane. Z zapisów tachografu wynikało, że ostatnia taka czynność została wykonana 206 dni wcześniej. Dodatkowo kierowca nie okazał do kontroli wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.
Kierowców ukarano mandatami karnymi. Natomiast wobec przewoźników drogowych i zarządzającego transportem w firmie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.


Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego