narodowa certyfikacja pkw rumunia 001Od wtorku 27 kwietnia przez 4 kolejne dni IX zmiana PKW Rumunia podlega ostatecznemu sprawdzeniu zdolności do planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych w różnych warunkach zgodnie z jej przeznaczeniem. Ćwiczenie pk. DUNAJ-21 realizowane jest na obiektach wędrzyńskiego garnizonu. Dla certyfikowanych to ostateczny sprawdzian przed przemieszczeniem w rejon misji w Rumunii.

Rotacyjnie od drugiej połowy 2017 roku pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wystawiają Polski Kontyngent Wojskowy w Rumunii.
Od 5 lat nieustające szkolenie kolejnych zmian PKW odbywa się w strukturach 17 brygady. Każda z nich zobligowana jest do przejścia przez wszystkie fazy i etapy szkolenia tzw. certyfikację, która finalnie jest przepustką dopuszczającą żołnierzy do wyjazdu na teatr działań, poza granice kraju.

Trzon IX zmiany PKW Rumunia stanowią żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (głównie z 7bSKW).
„Ćwiczenie pod kryptonimem DUNAJ-21 jest końcowym etapem szkolenia PKW. Weryfikacji podlega obszar administracyjny oraz praktyczne działanie elementów wchodzących w skład IX zmiany PKW” – komentuje mjr Robert Andrzejak, dowódca certyfikowanego kontyngentu.

Od wtorku stopień wyszkolenia i przygotowania wszystkich elementów PKW jest szczegółowo weryfikowany przez zespół kontrolny z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ostateczna certyfikacja odbywa się na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, w tym na Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym.

 – „Przed wylotem każdy kontyngent musi być poddany certyfikacji, w ramach której sprawdzane jest przygotowanie całego stanu osobowego pod kątem planistycznym, taktycznym i ogniowym (w tym kierowanie ogniem kompanii w nocy amunicją ostrą). W ramach certyfikacji, która trwa nieprzerwanie przez 4 dni, w pierwszej kolejności sprawdzana jest część planistyczna i przygotowanie kontyngentu do realizacji przedsięwzięć na przyszłym teatrze działań w Rumunii. W kolejnym etapie kierownictwo ćwiczenia weryfikuje część taktyczną i ogniową. W ramach kolejnych części żołnierze realizują szereg przedsięwzięć taktycznych, medycznych i ogniowych związanych z odpowiednim przygotowaniem do realizacji przyszłych zadań” – przedstawia oficer z 7bSKW, mjr Dawid Butlak.

Już w piątek 30 kwietnia zakończy się narodowa certyfikacja pk. DUNAJ-21. Rotacja kolejnej IX zmiany z obecnie stacjonującą na teatrze w Rumunii planowana jest na połowę bieżącego roku.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st.szer. Kamil Śpiączka/


Tekst: ppor. Anna Dominiak