nielegalny kabotaż 001
Miejsce kontroli litewskiej ciężarówki na ekspresowej „trójce” w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z przepisami prawa.
Zestaw należał do litewskiej firmy. Z dokumentów przewozowych wynikało, że wykonywany jest transport kabotażowy – przewóz rzeczy pojazdem zarejestrowanym poza granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Polski.

Foto: GITD

Skierowaniem litewskiej ciężarówki na wyznaczony parking strzeżony zakończyła się standardowa kontrola na ekspresowej „trójce” koło Gorzowa Wielkopolskiego. Inspektorzy z lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili bowiem wykonywanie nielegalnego przewozu kabotażowego. Zagranicznego przewoźnika czeka postępowanie administracyjne, które jest zagrożone wysoką karą pieniężną.

We wtorek (25 kwietnia), na ekspresowej „trójce” w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z podpiętą naczepą. Zestaw należał do litewskiej firmy. Z dokumentów przewozowych wynikało, że wykonywany jest transport kabotażowy – przewóz rzeczy pojazdem zarejestrowanym poza granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Polski. Przewóz taki jest dozwolony, ale pod pewnymi warunkami. W tym przypadku nie były one spełnione. Kierowca powinien okazać do kontroli dokumenty potwierdzające wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego.

Kontrolowany kierowca nie okazał tych dokumentów. W trakcie rozmowy z inspektorami wyjaśnił tylko, że trzy dni wcześniej wykonał przewóz rzeczy z Polski do Czech, a następnie powrócił do Polski bez ładunku. W takim przypadku mógł on wykonać jeden przewóz kabotażowy na terytorium Polski. Okazało się, że przewóz taki wykonał dzień wcześniej, a w dniu kontroli wykonywał kolejny przewóz kabotażowy, który był już niedozwolony.

Za stwierdzone naruszenie przepisów prawa regulujących rynek transportowy będzie wszczęte teraz postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Litewski przedsiębiorca wpłacił 12 000 zł kaucji na poczet przewidywanej kary. W tym przypadku, po zakończonej kontroli, kierowca ciężarówki nie mógł odjechać z punktu kontrolnego do miejsca docelowego rozładunku. Zestaw został skierowany na wyznaczony parking strzeżony. Będzie mógł odjechać z niego dopiero po przekazaniu ładunku przewoźnikowi uprawnionemu do wykonania tego przewozu.


Źródło  informacji: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka