nieodpłatna pomoc prawna w powiecie międzyrzeckim 001
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie międzyrzeckim

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu międzyrzeckiego funkcjonują 2 punkty w 4 miejscowościach, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

 Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.

 Jak skorzystać ze wsparcia
Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady
– pod numerami telefonu (95) 742 84 10, (95) 742 84 76
– rejestracja online https://np.ms.gov.pl/

Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach zlokalizowanych w Skwierzynie, Trzcielu, Międzyrzeczu i Przytocznej, jednakże w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Obowiązują zapisy!

Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu (95) 742 84 10, (95) 742 84 76 oraz na stronie https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-miedzyrzecki/

nieodpłatna pomoc prawna w powiecie międzyrzeckim plakat
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie międzyrzeckim

 Lokalizacja i godziny otwarcia punktów
1. Skwierzyna, ul. Chrobrego 5, pok. nr 9 (Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o.)
poniedziałek, wtorek, piątek: 15.00-19.00

2. Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 9
środa, czwartek: 14.00-18.00

3. Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2 (Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu)
poniedziałek: 12.00-16.00, środa: 8.00-12.00, czwartek: 8.30-12.30, piątek: 9.00-13.00

4. Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 (Urząd Gminy w Przytocznej, pok.19)
wtorek: 10.00-14.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
– nr tel. 515 856 516 w każdy (roboczy) wtorek w godz.:14.00-15.00

Bezpłatne porady korespondencyjne:
− e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
− listownie – na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia.
Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni
nieodpłatna pomoc prawna w powiecie międzyrzeckim 002

Szczegółowe informacje: https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-miedzyrzecki/