przemyt telefonu 005
Funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Szczecinie udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki przedmiotów niedozwolonych …

Kolejny sukces funkcjonariuszy Służby Więziennej. Udaremnili próbę przemytu telefonu komórkowego z kartą SIM oraz środków odurzających na teren Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Podczas kontroli paczki odzieżowej adresowanej do osadzonego odbywającego karę w szczecińskim areszcie uwagę funkcjonariusza zwróciła jedna z części garderoby, która miał otrzymać osadzony.

W trakcie rutynowej kontroli funkcjonariusz sprawdzając paczkę urządzeniem prześwietlania bagaży i przedmiotów, ujawnił „dodatkową” zawartość kurtki. Po jej dokładnym sprawdzeniu okazało się, że wewnątrz znajduje się telefon komórkowy z kablem USB oraz zawiniątka z podejrzaną substancją. Oczywiście przesyłka nie trafiła do adresata. Wykonane wstępnie badanie narkotestem wskazało, że podejrzana substancja jest środkiem odurzającym.

Dzięki profesjonalizmowi oraz rzetelnie wykonywanym obowiązkom służbowym przez funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Szczecinie udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki przedmiotów niedozwolonych, który miałby negatywny wpływ na prawidłowy tok postępowania karnego.

AUDIO – mówi mjr Sebastian Matuszczak, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie

 – „Należy zaznaczyć, że osadzeni w czasie pobytu w warunkach izolacji więziennej nie mogą posiadać telefonów komórkowych jak również środków odurzających. Skazani mogą korzystać na własny koszt lub na koszt rozmówcy z samoinkasujących aparatów telefonicznych znajdujących się w oddziale mieszkalnym. Natomiast tymczasowo aresztowani mogą korzystać z takiej możliwości tylko za zgodą organu dysponującego do dyspozycji którego pozostają w związku z toczącym się postępowaniem karnym” – powiedział mjr Sebastian Matuszczak rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie.

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Służba Więzienna /

Opisany przypadek to kolejna nieudana próba transferu na teren jednostki penitencjarnej przedmiotu niedozwolonego, do których najczęściej należą środki łączności oraz środki odurzające. Wcześniejszej udaremnione próby zostały ujawnione między innymi w paczkach przesyłanych do skazanych z zewnątrz oraz u osób ubiegających się o widzenia z osadzonymi. O zaistniałym zdarzeniu natychmiast powiadomiono funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli podejrzaną substancję.


Tekst: mjr Sebastian Matuszczak
Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka