OGŁOSZENIE

nik europol 001Najwyższa Izba Kontroli została audytorem zewnętrznym Interpolu – Międzynarodowej Organizacji Policji. NIK wygrała konkurs i zastąpi w tej roli kanadyjską naczelną organizację kontroli.

Międzynarodowa Organizacja Policji zrzesza niemal dwieście państw z całego świata i zajmuje się m.in. zwalczaniem terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i narkotykowej. Przy wyborze zewnętrznego audytora Interpol brał pod uwagę doświadczenie i kwalifikacje zespołu oraz profesjonalizm, poufność, niezależność i poziom bezpieczeństwa dokumentacji zapewniany przez zgłaszające się do konkursu instytucje. Najlepszą ocenę w tym postępowaniu uzyskała polska Najwyższa Izba Kontroli.

nik europol 002
prezes NIK Marian Banaś

„To dla nas wyróżnienie i potwierdzenie wiarygodności, profesjonalizmu i rzetelności polskiej Najwyższej Izby Kontroli” – powiedział prezes NIK Marian Banaś.  – „Nie kryję satysfakcji, bo to kolejny dowód, że jesteśmy instytucją niezależną i zasługującą na najwyższe zaufanie także na arenie międzynarodowej. Powołaliśmy już zespół doświadczonych kontrolerów, którzy będą sprawdzali sprawozdania finansowe Interpolu przez najbliższe trzy lata” – dodał. Umowa zostanie podpisana na lata 2022–2024.

Interpol ma do dyspozycji budżet przekraczający 140 mln euro. NIK będzie sprawdzała między innymi zgodność sprawozdań finansowych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Sektora Publicznego i przedstawiała raporty na ten temat Sekretarzowi Generalnemu, Zgromadzeniu Ogólnemu i Komitetowi Wykonawczemu Interpolu.

Niewątpliwie zastanawiającym jest w polskiej, pisowskiej rzeczywistości fakt, że naczelnemu krajowemu organowi kontroli państwowej odmawia się prawa do kontrolowania polskich służb specjalnych, gdy tymczasem ten sam NIK wygrywa konkurs na audyt Międzynarodowej Organizacji Policji jaką jest Interpol. Unikanie poddania się kontroli, to oczywisty dowód na to, że władza ma jednak coś do ukrycia. A jedynym argumentem, który prezentowany jest jako uzasadnienie unikania kontroli jest to, że rzekomo NIK został upolityczniony i swoimi działaniami wspiera opozycję. Cóż, takie twierdzenia, jakby na polską scenę polityczną nie patrzeć świadczy o bezradności rządzących. Potwierdza to tylko to, że jednak podległe rządowi służby mają coś do ukrycia, bo jeśli byłoby wszystko tak jak należy w zgodzie z obowiązującym prawem, to nie byłoby problemu z poddaniem się kontroli i ocenie działania.

 *  *  *

logo nikPolska Najwyższa Izba Kontroli prowadziła dotychczas między innymi zewnętrzny audyt Rady Europy i Europejskiej Agencji Badań Jądrowych (CERN), obecnie prowadzi podobny audyt w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). NIK ma swoich przedstawicieli także w zespołach audytujących Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, Europejską Agencję Kosmiczną ESA oraz Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego NATO i Europejski Instrument na rzecz Pokoju EPF.

Prezes NIK Marian Banaś w ubiegłym roku został wiceprzewodniczącym EUROSAI, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i pełni funkcję Członka Zarządu INTOSAI – Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.


Na podstawie informacji prasowej Najwyższej Izby Kontroli

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię