19 września, br. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Na jej podstawie będzie można rozpocząć inwestycję nie zgłaszając jej i nie mając pozwolenia budowlanego. Przepisy upraszczające procedury budowlane odnoszą się głównie do obiektów niezbędnych w gospodarstwie rolnym, ale nie tylko.

Zmiany w prawie nie dotyczą jednak tylko rolników. Od września bez pozwolenia i zgłoszenia będzie można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, jak np. garaże, altany, przydomowe ganki, oranżerie i np. tarasy. Obiekty te nie mogą w swojej powierzchni przekraczać 35 m2. Ponadto bez pozwolenia i zgłoszenia nie można na działce do 500 m2 wybudować więcej niż dwóch takich obiektów.

Problemem dla budujących i urzędników może być zrozumienie, czym jest obiekt gospodarczy. Ustawodawca wyjaśnia, że jeśli budynek ma służyć np. do przechowywania narzędzi ogrodniczych, to jest budynkiem gospodarczym. Z kolei wiata powinna być lekką konstrukcją bez fundamentów, gdzie dach oparty jest na słupach.

Altana też nie powinna być podparta na fundamentach. W rozumieniu prawa to lekka ażurowa konstrukcja, która jest elementem architektury ogrodowej. Oranżeria zaś powinna być w znacznej części przeszklona i powinna służyć do rekreacji i uprawy roślin.

Na długiej liście obiektów, które od 19 września będzie można budować bez pozwolenia znalazły się również wszelkie budynki niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale z zastrzeżeniem, że one również nie powinny przekraczać powierzchni 35 m2.