4a4a3756
Foto: Paweł Wańczko

Głosami radnych opozycyjnych sejmik województwa odrzucił pakiet poprawek do budżetu województwa lubuskiego dot. m.in. finansowania ochrony zdrowia oraz jednostek kultury.

– „Nie mogliśmy wprowadzić zmian do budżetu, które są konieczne, ponieważ mamy dodatkowe przychody. To jest kwota 19 mln zł z rozliczeń wolnych środków za ubiegły rok. Nie została wprowadzona także kwota 2 mln zł – to są dotacje rządowe dla szpitali walczących z pandemią oraz kwota 9 mln zł, czyli przychody uzyskane przez samorząd województwa. 15 mln zł planowaliśmy przeznaczyć dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na dokończenie wyposażania Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które obecnie pełni funkcję szpitala tymczasowego. Mamy nadzieję, że uda nam się pokonać pandemię, a więc już należy rozpisać przetargi i przygotować się do otwarcia szpitala dziecięcego. 2 mln zł to są środki uzyskane przez samorząd województwa. To środki pozyskane dla szpitali w Zielonej Górze, Świebodzinie i Torzymiu na walkę z pandemią. To jest nie tylko sprzęt ratujący życie, ale np. karetka dla szpitala w Torzymiu. To są również środki finansowe na walkę z chorobami onkologicznymi, szczególnie wśród kobiet. I one także nie będą mogły być przekazane do naszych jednostek” – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak na wspólnej konferencji prasowej radnych klubów koalicyjnych zwołanej tuż po zakończeniu sesji.
tabela
W obrzuconej uchwale ujęte były także środki przeznaczone dla jednostek kultury. – „Przypomnę, że w instytucjach kultury są prowadzone największe inwestycje w historii województwa lubuskiego. Przez decyzję radnych pod znakiem zapytania stoi część inwestycji w Regionalnym Centrum Animacji Kultury” – wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Porycki. Poprawki dotyczyły także wsparcia dla Akademii Wychowania Fizycznego. – „Co roku samorząd województwa wspiera uczelnie wyższe z naszego regionu. Tutaj kwota 250 tys. zł została zapisana w budżecie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym kwartale pieniądze trafią do uczelni, aby mogła realizować nauczanie na kierunku fizjoterapii w Gorzowie Wlkp.” – podkreślał. Dodał także, że poprawki dotyczyły wsparcia inwestycji realizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dot. m.in. wsparcia domów opieki społecznej i domów dziecka.
Jak podkreślają członkowie zarządu województwa, sprawy ważne dla Lubuszan nie mogą czekać. – „Jest niedopuszczalne, aby w imię drobnych spraw burzyć ważne kwestie jak wielomilionowa pomoc dla ochrony zdrowia, utrudniać realizację projektów w samorządach lokalnych, czy też przeszkadzać w prowadzeniu inwestycji na drogach wojewódzkich. Protestujemy przeciw czemuś takiemu, nie poddamy się szantażowi i wierzymy, że presja opinii publicznej spowoduje zmianę postawy niektórych radnych” – mówił członek zarządu Marcin Jabłoński.
„Każdy dzień, tydzień przynosi trzecią falę epidemii w naszym kraju i regionie. Jako region wybudowaliśmy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, dzisiejszy szpital tymczasowy, w którym ratujemy zdrowie i życie, lecząc ludzi, unikających najgorszego, co może spotkać człowieka w szpitalu. Lubuszanie nie mogą czekać na środki finansowe, nie może to być uzależnione od sympatii, czy też antypatii politycznych. Dla mnie jest niedopuszczalne, aby na skutek chęci lub niechęci politycznych głosować w demokratycznie wybranym samorządzie na temat przyszłości zdrowia Lubuszan” – dodał członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją kluby koalicyjne złożyły dziś wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmiku. Radni koalicyjni i członkowie zarządu województwa wyrazili nadzieję, że wówczas uda się podjąć tak ważne dla Lubuszan decyzje.

Sytuację komentowali także szefowie ugrupowań koalicyjnych
Waldemar Sługocki, poseł na Sejm RP przewodniczący lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej:  – „Stała się rzecz niebywała i to w czasie, kiedy lubuska ochrona zdrowia wymaga ogromnych nakładów finansowych, aby ratować ludzkie życie. Od niemal roku w Polsce identyfikowane są kolejne zarażenia koronawirsuem. Stąd samorząd województwa lubuskiego i my jako koalicja współrządząca regionem, dokładamy wszelkich starań, aby środki finansowe na ratowanie ludzkiego życia pojawiały się w każdym możliwym momencie. Sejmik województwa, który do tej pory zachowywał się racjonalnie, kierował się partykularnym interesem Lubuszan i lubuską racją stanu, podjął decyzję nieprawdopodobną. Uniemożliwił zmianę budżetu województwa tak, aby przeznaczyć środki na ratowanie ludzkiego życia. Protestujemy i wyrażamy dezaprobatę dla bezmyślności i bezrefleksyjnej gry politycznej, której ofiarami mają paść Lubuszanie. Mówimy zdecydowane „Nie”.

Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, przewodniczący lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego: – „Jest to dla mnie niezrozumiale, że wielu radnych podjęło działania nieracjonalne, które powodują, że są olbrzymie problemy. Nie można szafować i bawić się przyciskami, gdy mamy kryzys nie tylko zdrowotny, ale też gospodarczy. Województwo powinno normalnie funkcjonować i się rozwijać. Musimy o tym wszyscy pamiętać, dlatego nasze zdecydowane słowa, które wypowiadamy przeciw takim działaniom”.

Bogusław Wontor, poseł na Sejm RP, przewodniczący lubuskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej: – „To jest tragiczne i w życiu bym się tego nie spodziewał, że samorząd może w taki sposób, już nawet nie polityczny, ale przeciw mieszkańcom występować. Nie spodziewałem się, że radni mogą głosować przeciwko ratowaniu życia. Wiemy, że jesteśmy w trudnej sytuacji, mamy kryzys i epidemię. Wiemy, że trzeba pomagać ludziom, którzy chorują, a część radnych zagłosowała dziś przeciwko pomocy dla ludzi, którzy tego potrzebują. Zagłosowali przeciwko wsparciu dla instytucji kultury, podmiotów gospodarczych. Przecież różne podmioty potrzebują tej pomocy w tej trudnej sytuacji”.

W konferencji udział wzięli radni województwa: Anna Synowiec, Anna Chinalska, Sebastian Ciemnoczołowski, Grzegorz Potęga, Zbigniew Kołodziej, Mirosław Marcinkiewicz oraz Mirosław Glaz – wiceprezes lubuskich struktur PSL.

Na to nie zgodzili się radni opozycji (najważniejsze zadania)

 • zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 19.493.014 zł;
 • 15 mln zł dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu uniwersyteckim”;
 • 2.000.000 zł zabezpieczenie środków na doposażenie centralnej sterylizacji do możliwości przeprowadzenia zabiegów u pacjentów z podejrzeniem Covid-19 w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie; dostawa i montaż kontenerowych pomieszczeń szpitalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz karetka transportowa w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu; przebudowa pomieszczeń w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych w zakresie dostosowania do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze;
 • 865.789 zł – projekt pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi;
 • 101.695 zł – projekt pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców woj. lubuskiego”;
 • 110.000 zł – projekt pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących , uczących się lub mieszkających w powiatach woj. lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagański, żarskim”;
 • 400.350 zł – projekt pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” realizowany przez WOSiR w Drzonkowie;
 • 1.810.705 zł – projekt pn. „Kooperacja – aktywna i skuteczna”;
 • 132.169 zł – projekt pn. „Azymut – Samodzielność” realizowany przez ROPS w Zielonej Górze;
 • 601.878 zł – zwiększenie planów dochodów RCAK w Zielonej Górze wynika ze zwrotów niewykorzystanych w 2020 r. dotacji otrzymanych na realizację projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku RCAK wraz z restauracją zabytkowego parku” i zadania pn. P’OKOT oraz z dofinansowania z RPO – Lubuskie 2020 wydatków, które wcześniej pokryte były z budżetu WL;
 • 178.980 zł – refundacja wydatków poniesionych przez WOSIR w Drzonkowie na projekt „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” realizowanego w ramach PW Interreg VA Polska-Brandenburgia 2014-2020;
 • 1.320.000 zł – zabezpieczenie środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z przeznaczeniem na odnowy dywanikowe;
 • 1.000.000 zł – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji zadania dotyczącego budowy Sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.

Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego