województwo lubuskie 00124 lutego nad ranem wojsko Federacji Rosyjskiej zaatakowało Ukrainę. Na terytorium Ukrainy wkroczyły oddziały opancerzone, bombardowane są ukraińskie miasta. Nasz wschodni sąsiad znalazł się w stanie wojny. Zbrojna agresja stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów mieszkańców i mieszkanek Ukrainy, ich przyszłości i aspiracji do życia w demokratycznym, niepodległym kraju.

Atak Federacji Rosyjskiej godzi w podstawowe zasady prawa międzynarodowego, na których opiera się pokojowy ład światowy.

25 lutego 2022 r. Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski wraz z wicewojewodami i dyrektorami wydziałów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się z samorządowcami z województwa lubuskiego. W wideokonferencji uczestniczyła również marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prezydenci miast Gorzowa Wielkopolskiego, Nowej Soli i Zielonej Góry.

Wideokonferencja została zorganizowana, by udzielić samorządowcom odpowiedzi na pytania związane z organizacją pomocy uchodźcom z zaatakowanej Ukrainy.

Samorządowcy zgłosili wojewodzie najnowsze i najpilniejsze sytuacje, które powstały w pierwszych dniach działań wojennych u naszego wschodniego sąsiada. Uczestnicy konferencji wymienili się także pierwszymi doświadczeniami.

Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast oraz marszałek województwa jednogłośnie zadeklarowali gotowość do niesienia szerokiej pomocy osobom uciekającym przed wojną. Oświadczyli także, że licznie zgłaszają się do nich mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców deklarując chęć udzielania pomocy.

Wojewoda podziękował uczestnikom spotkania, a zwłaszcza starostom, za sprawne zabezpieczenie miejsc dla uchodźców. Podkreślił też, że zaangażowanie i deklarowana gotowość do działań są bardzo ważne.

 

województwo lubuskie 003Zarząd Związku Województw RP przyjął Stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie, w którym kieruje słowa wsparcia do władz partnerskich regionów oraz deklaruje wszelką możliwą pomoc.

Zarząd Związku Województw RP, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak 25 lutego, br. zebrał się na specjalnym posiedzeniu w formie zdalnej, aby porozmawiać o sytuacji związanej z rosyjską agresją na Ukrainę, określić możliwości wsparcia oraz wymienić się doświadczeniami. Marszałkowie jednym głosem podkreślali, że bardzo ważna jest teraz solidarność i wsparcie dla Ukraińców, także ze strony polskich regionów.

Najbliżej ukraińskiego dramatu znajduje się województwo podkarpackie. Marszałek Władysław Ortyl omówił panującą obecnie na granicy sytuację. Poinformował, że intensywny ruch odbywa się w obie strony. Jedni uciekają ze strefy wojny, inni zaś wracają do kraju, aby walczy i zaopiekować się rodzinami. Zaproponował, że województwo podkarpackie może przejąć rolę koordynatora w przekazywaniu pomocy stronie ukraińskiej.

Do pomocy uciekającym przed wojną przygotowują się także inne województwa, w tym Lubuskie. Jak poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak, zarząd województwa lubuskiego zdecydowanie potępił zbrodniczy atak Rosji na niepodległą Ukrainę i zadeklarował pomoc. Lubuskie m.in. już powołało koordynatorów samorządowej pomocy, uruchomiło serwis specjalny na stronie lubuskie.pl, internetowy Bank Informacji Pomocowej oraz wystąpiło do regionów partnerskich Brandenburgii i Saksonii z inicjatywą spotkania, by skoordynować działania pomocowe. Szczegóły TUTAJ

O podjętych działaniach mówił także Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który m.in. podkreślił, że polskie regiony mają narzędzia wsparcia uchodźców z Ukrainy w postaci środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

województwo lubuskie 004
Informacje dla obywateli Ukrainy

Информация для беженцев из Украины
Informacja​_dla​_uchodźców​_z​_Ukrainy​_RU.png 1.11MB

 


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka