30 lekcji na 30-lecie samorządu – KONKURS

„W tym roku świętować będziemy 30-lecie samorządu. Chcemy pokazać, jak wielki samorząd ma znaczenie dla mieszkańców naszego regionu i całej Polski. Będziemy obecni na 30. lekcjach obywatelskich w całym województwie” – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Z tej okazji Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs dla szkół ponadpodstawowych na scenariusz Lekcji Obywatelskiej/Europejskiej. Nagrodzone szkoły otrzymają, między innymi stojaki rowerowe!

Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji z zakresu edukacji obywatelskiej/europejskiej i budowania świadomości społecznej, kulturowej i ekologicznej, podczas której w przystępnej formie zostaną cele konkursu:

  • podkreślenie roli samorządu w kształtowaniu życia społecznego i gospodarczego;
  • podkreślenie praw i obowiązków człowieka i obywatela;
  • prezentacja zagadnień związanych z samorządnością oraz różnymi szczeblami samorządu lokalnego;
  • upowszechnienie wiedzy na temat Unii Europejskiej, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014- 2020;
  • popularyzacja rezultatów przedsięwzięć realizowanych w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz współpracy transgranicznej polsko – niemieckiej w ramach Programów Interreg;
  • edukacja ekologiczna
  • znaczenie dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości obywatelskiej;
  • znaczenie sztuki w rozwoju osobowości;
  • wpływ relacji międzypokoleniowych na rozwój osobowości.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie i powalczyć o nagrodę? Oto trzy kroki do sukcesu.

Po pierwsze: należy opracować scenariusz lekcji (nie dłuższej niż dwie godziny lekcyjne), podczas której w przystępnej formie zostaną zaprezentowane zagadnienia wskazane w celach konkursu. A to m.in. uczczenie 30-lecia samorządu w Polsce, podkreślenie roli samorządu w kształtowaniu życia społecznego i gospodarczego, podkreślenie praw i obowiązków człowieka i obywatela, upowszechnienie wiedzy na temat Unii Europejskiej czy edukacja ekologiczna (wszystkie cele znajdziecie w regulaminie).

Po drugie: należy uwzględnić udział w lekcji przedstawicieli Zarządu Województwa Lubuskiego oraz lokalnych samorządowców.

Po trzecie: należy wysłać zgłoszenie/formularz na adres e-mail: konkurs@lubuskie.pl w terminie do 31 marca.

Każda szkoła może zgłosić jeden scenariusz lekcji (dot. także zespołów szkół).

Wśród nadesłanych zgłoszeń, wyłonimy 30 laureatów. Zwycięskie szkoły przeprowadzą lekcje na podstawie nagrodzonych scenariuszy oraz otrzymają komplet stojaków rowerowych na 20 rowerów.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – scenariusz lekcji


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego