Już po raz 14. Marszałek Województwa Lubuskiego wyróżni młodych, wybitnie uzdolnionych Lubuszan, którzy realizując swoje naukowe, twórcze lub artystyczne pasje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

Elżbieta Anna Polak29 stycznia br., o godzinie 12:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczone zostaną stypendia naukowe, twórcze i artystyczne. Gospodarzem uroczystości będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stypendia ustanowione zostały uchwałą Sejmiku Województwa w celu stworzenia wybitnie uzdolnionej młodzieży odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania jej do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych bądź artystycznych.
W 2018 roku 35 młodych Lubuszan przez 6 miesięcy będzie otrzymywać stypendium w wysokości 2,1 tys. zł (po 350 zł miesięcznie).

Tytuł stypendysty Marszałka Województwa Lubuskiego otrzymało do tej pory 255 młodych Lubuszan.Lubuscy Stypendyści 2018