Uczniowie Ekonomika informują, że są w trakcie realizacji projektu na zasadach Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) kwotą 622.896,46 zł.

W ramach tego projektu 80 uczniów Ekonomika, w terminie od 7 września 2019 r. do 7 września 2021 r., kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy będzie miała szansę odbyć 2-tygodniowe praktyki zawodowe na Sycylii. Projekt obejmuje cztery mobilności po 20 uczniów i dwóch opiekunów każda.

Pierwszy wyjazd już za nimi, bo w dniu 28 października 2019 roku „czwartoklasiści” wylądowali na lotnisku w Katanii, by rozpocząć swoją przygodę życia. Do drugiego wyjazdu, już w maju 2020 r. szykują się obecnie uczniowie klas 3.

Realizacja mobilności zagranicznej uczniów pozwoli na podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych. Pozwoli również na realizację przyjętych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły założeń w perspektywie długofalowego jej rozwoju na płaszczyźnie międzynarodowej.

Dzięki zrealizowaniu mobilności przez 80 uczniów nastąpi dostosowanie form i treści pracy szkoły do europejskich standardów edukacyjnych i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych. Uczniowie poznają europejskie zakłady pracy, ich specyfikę, zasady funkcjonowania.

Poza zawodowymi praktycznymi umiejętnościami, uzyskają kompetencje kluczowe takie jak:

  • zwiększenie motywacji do nauki, w tym również języków obcych;
  • podniesienie poziomu znajomości branżowego słownictwa w języku angielskim i podstawowych zwrotów w języku włoskim.

Odbywając zagraniczny staż uczniowie staną się „otwarci” na Europę, utwierdzą się w przekonaniu, że są pełnoprawnymi uczestnikami Europejskiego Rynku Pracy, wartościowymi, poszukiwanymi pracownikami (uzyskane referencje od zagranicznych pracodawców).

Zdobycie doświadczenia w realizacji działań międzynarodowych w postaci mobilności zagranicznych uczniów pozwoli na dalszy rozwój placówki. Efektem realizacji projektu będzie również poznanie kultur europejskich, które zostaną odwiedzone. Dzięki takim działaniom Szkoła ma szansę wykształcić pewnych siebie, otwartych, komunikatywnych i szanujących siebie nawzajem pracowników. Zwiększą się kompetencje osobowe i obywatelskie. W ramach zaplanowanych aktywności kulturowych partner projektu organizuje dla uczniów EKONOMIKA także wycieczki: „Etna”; „Taormina” oraz „PALERMO” i „CEFALÙ”

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Ekonomik Międzyrzecz Technikum nr 1 CKZiU/


Tekst: Paulina Prucnal
promocja Ekonomik Międzyrzecz Technikum nr 1 CKZiU