Wot 12 02 2021 001Terytorialsi z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej w nadchodzącą 79. rocznicę powstania AK.

W dniach od 10 do 13 lutego 2021 roku, żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu oddawali hołd swoim poprzednikom, żołnierzom Armii Krajowej, otaczając opieką
i pamięcią ich mogiły, pomniki i tablice pamiątkowe.

Łącząca nas tradycja jest siłą reprezentującą walkę całego narodu o wolność i niepodległość naszej ojczystej ziemi.
„Podtrzymywanie pamięci o żołnierzach AK jest ważnym elementem budowania tożsamości naszej jednostki” – podkreśla Komendant Centrum Szkolenia WOT, płk Krzysztof Leszczyński.

Wot 12 02 2021 00214 lutego 1942 r., z rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Na jej czele stanął gen. Stefan Rowecki „Grot”. Podziemne wojsko, będące fenomenem w okupowanej Europie, skupiło w sobie niemal całą część narodu polskiego. W szczytowym okresie AK liczyła ponad 300 tys. zaprzysiężonych żołnierzy.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli
i infrastrukturę. Wot 12 02 2021 003W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić będą siłę wiodącą.

W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.

Nowy 2021 rok rozpoczęliśmy ze stanem ponad 27 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.


Tekst: kpt. dr Diana Warchocka
Oficer Prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej