marszałek elżbieta anna polakPoznaliśmy finalistów XX edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” Finał Wojewódzki.

Zwycięzcom pogratulowała marszałek Elżbieta Anna Polak. – „Gratuluję zaangażowania i pasji oraz życzę dalszych sukcesów. To ważne, że interesujecie się przyrodą i promujecie województwo przez takie działania. Jesteśmy wyjątkowym regionem, ponieważ połowę powierzchni Lubuskiego zajmują lasy. U nas można spotkać się z prawdziwym bogactwem flory i fauny. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza jest ważnym aspektem, dlatego też zarząd województwa kładzie nacisk na działania związane z tym obszarem” – mówiła marszałek.

Ochrona Środowiska jest niezwykle istotna dla samorządu województwa. Dowodem na to jest wizja regionu do 2030 roku. – „Lubuskie ma być zieloną krainą inteligentnych technologii. Oznacza to, że zielona gospodarka oraz dbałość o zasoby naturalne są jednymi z priorytetów rozwojowych. Stawiamy na rozwój potencjałów turystycznych, ekologiczne rolnictwo i rozwój zielonej gospodarki” – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Do XX edycji konkursu przystąpiło 105 uczestników, w finale wojewódzkim wzięło udział 18 uczniów, tworzących trzyosobowe drużyny. Finał wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” składał się z dwóch części. Podczas pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test składający się 25 pytań – 15 z nich to pytania ogólne, nawiązujące do hasła tegorocznej edycji „Zbiorowiska leśne w parkach krajobrazowych”, natomiast pozostałe 10 pytań dotyczyło parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Druga część konkursu polegała na rozpoznawaniu 10 gatunków roślin chronionych i 10 gatunków zwierząt chronionych z puli 60 gatunków.

Dziś (28.04.2021r.) poznaliśmy wyniki wojewódzkiego finału:

 • Szkoła Podstawowa w Przewozie – Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” – I miejsce
 • Szkoła Podstawowa w Torzymiu – Łagowsko – Sulęciński Park Krajobrazowy – II miejsce
 • Szkoła Podstawowa w Maszewie – Krzesiński Park Krajobrazowy – III miejsce
 • Szkołę Podstawowa nr 2 w Strzelcach Kraj. – Gorzowski Park Krajobrazowy – IV miejsce
 • Szkoła Podstawowa w Wężyskach – Gryżyński Park Krajobrazowy – V miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu – Pszczewski Park Krajobrazowy – VI miejsce

marszałek elżbieta anna polak 2Głównym założeniem przeprowadzanego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” jest możliwość pogłębienia przez jego uczestników wiedzy ogólnoprzyrodniczej, ekologicznej, o walorach krajobrazowych, wartościach historycznych i kulturowych parków krajobrazowych naszego regionu i Polski oraz z zakresu ochrony środowiska. Ważnym aspektem konkursu jest także możliwość promowania przyrody województwa lubuskiego.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych. Składa się z pięciu etapów, z których pierwsze cztery (szkolny, gminny, parkowy i wojewódzki) przeprowadzane są na terenie parków krajobrazowych naszego województwa, natomiast w piątym etapie ogólnopolskim uczestniczą wszystkie województwa Polski.

Celem konkursu jest:

 • zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych województwa lubuskiego, a także Polski.
 • poszerzenie zakresu wiadomości z dziedziny ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,
 • rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi,
 • rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
 • nauka umiejętności interpretowania mapy,
 • integracja uczniów, wymiana doświadczeń między szkołami,
 • promocja szkół i gmin województwa na forum ogólnopolskim.

Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego