17wbz 2021 03W środę, 3 lutego br. w Klubie Wojskowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo–zadaniowa.

Zdecydowanie można powiedzieć, że był to długi i intensywny rok, w którym brygada realizowała zadania na wielu różnych kierunkach. Środowa odprawa była doskonałą okazją do całościowego podsumowania działalności zmotoryzowanych w roku 2020.

Żołnierze z siedemnastką na ramieniu realizowali ćwiczenia w kraju takie jak, Gepard-20, Gronostaj-20, Bóbr-20, szkolenia zagraniczne: Silver Arrow, Combined Resolve oraz zajęcia certyfikujące Polski Kontyngent Wojskowy dopuszczający kolejne zmiany do wyjazdu na teatr działań w Rumunii: Wilk-20, DUNAJ-20. Wszystkie wymienione przedsięwzięcia szkoleniowe potwierdziły bardzo dobre wyszkolenie zmotoryzowanych.

Brygadowe spotkanie ze względu na ograniczenia związane z dalszym ciągu panującym koronawirusem odbyło się w okrojonym gronie. Scenariusz odprawy zakładał trzy główne bloki tematyczne. W pierwszym z nich wystąpili dowódcy pododdziałów, którzy w swoich wystąpieniach zaprezentowali konkretne wnioski ze zrealizowanych w roku 2020 zadań.
Następnie pełniący obowiązki dowódcy 17 WBZ płk Wojciech Ziółkowski zapoznał zgromadzonych z priorytetowymi zadaniami brygady oraz wskazał główne kierunki i przedsięwzięcia, które stają przed zmotoryzowanymi w 2021 roku.

Druga część spotkania to wystąpienia prelegentów. Zaproszeni goście między innymi z Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury, księża kapelani oraz pani terapeuta ds. uzależnień, w swoim obszarze odpowiedzialności podsumowali poprzedni rok oraz wygłosili krótkie wykłady profilaktyczne w tematyce swoich kompetencji.
Środkowy blok tematyczny wypełniły wystąpienia szefa Sekcji Wychowawczej, pani psychoprofilaktyk oraz oficera prasowego brygady.

Po podsumowaniu analizy dyscypliny nastąpiła uroczysta część odprawy. Zostały wręczone medale resortowe, puchary za współzawodnictwo wojskowe oraz sportowe i gratyfikacja najlepszych sportowców roku.
Ponadto płk Wojciech Ziółkowski wręczył żołnierzom akty mianowania na wyższy stopień wojskowy.
W kategorii współzawodnictwo sportowe czołowe miejsca kolejno zajęli: batalion dowodzenia, batalion logistyczny z Wojskową Strażą Pożarną i 1 batalion piechoty zmotoryzowanej. Najlepszymi sportowcami roku 2020 zostali: ppor. Dariusz Konarczak oraz st.szer. Emila Budna. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa to ważny element podsumowujący całokształt działalności brygady. Z perspektywy czasu, wskazanych na prezentacjach statystyk, analiz zrealizowanych zadań można wyciągnąć konkretne i praktyczne wnioski. W nowym roku przed brygadą stoją trudne, lecz ambitne zadania. „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, kto chce ten zwycięża (…)” – Józef Piłsudski.

FOTORELACJA


kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st.szer. Patryk Szymaniec/


Tekst: ppor. Anna Dominiak