dodatki do emerytur 002
Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z obecnych 239 zł 66 gr do 251 zł 38 gr. Otrzymują go osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat.

W przyszłym roku świadczenia niektórych emerytów i rencistów mogą być wyższe dzięki specjalnym dodatkom. Chodzi między innymi o dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Od marca przyszłego roku dodatki te poddane zostaną rewaloryzacji.

Waloryzacji poddawane się nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki do nich. Od 1 marca 2022 r. dodatki do tych świadczeń zostaną podwyższone o kwotę waloryzacji.

Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z obecnych 239 zł 66 gr do 251 zł 38 gr. Otrzymują go osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wzrośnie z obecnych 359 zł 49 gr do 377 zł 7 gr.

Podwyżki obejmą również kombatantów. Ich obecny dodatek zmieni się z 239 zł 66 gr na 251 zł 38 gr. Taki dodatek otrzymują osoby, które decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostały uznane za kombatantów.

Osobom, które pobierają dodatek kombatancki, przysługuje również dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny. Ten pierwszy również wzrośnie – z 35 zł 95 gr do 37 zł 78 gr.

Kolejnym dodatkiem, którego kwota się zmieni to dodatek za tajne nauczanie. Przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie lub przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Takie osoby obecnie otrzymują 239 zł 66 gr. Od marca przyszłego roku będą dostawać 251 zł 38 gr.

Podwyżce ulegnie również świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Obecnie otrzymują 239 zł 66 gr. Po nowym roku będzie to 251 zł 38 gr.

Zmiany obejmą także świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Wysokość tego świadczenia zależy od liczby pełnych miesięcy trwania pracy i obecnie wynosi od 12 zł 2 gr do 239 zł 66 gr.

Od marca przyszłego roku stawki te wynosić będą od 12 zł 62 gr do 251 zł 38 gr.

Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego wzrośnie z obecnych 917 zł 58 gr do 962 zł 45 gr.

dodatki do emerytur 004Płaca minimalna

Natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć w 2022 roku o 210 zł brutto. Będzie to oznaczać, że najniższa krajowa płaca wyniesie 3010 zł, zamiast 2800 zł w 2021 roku. A jednak w rzeczywistości już tak różowo nie będzie. Dla dwóch milionów Polaków. Wszystko oczywiście przez galopującą inflację.

3010 zł może wyglądać ładnie wyłącznie na papierze, bo ten, jak wiadomo, wszystko przyjmie. Wystarczyłoby, żeby wskaźnik inflacji poszybował do 7,5 proc., by realna pensja minimalna brutto spadła w porównaniu z początkiem 2021 roku. To wcale nie jest science fiction, bo – jak wiadomo – inflacja w październiku wyniosła 6,8 proc. A jak szacują eksperci, to wcale nie jest szczyt drożyzny.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka