OGŁOSZENIE

ceny maksymalne gazu 001
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat ma być Zarządca Rozliczeń S.A. Mechanizm rekompensat ukształtowany jest jako jeden z elementów ochrony podmiotów szczególnie wrażliwych na zmiany cen paliw gazowych oraz odbiorców realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej …

Z informacji niedawno opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że Rząd chce, wzorując się na rozwiązaniach dotyczących energii elektrycznej wprowadzić maksymalną cenę gazu dla między innymi odbiorców indywidualnych.

Projektowana ustawa w swym założeniu docelowo ma określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet, przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi z odbiorcami objętymi maksymalnymi cenami gazu.

Z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu, publikowanym na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że w związku z sytuacją na rynku gazu autorzy w projektowanej ustawie uwzględnili szczególną ochronę odbiorców paliw gazowych w 2003 roku

W zamieszczonym wpisie opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazano, że projektowane rozwiązania zakładają zagwarantowanie maksymalnej ceny paliw gazowych dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali i organizacji pozarządowych.

W ustawie ma zostać także określona metodologia i sposób kalkulacji rekompensat oraz zaliczek na ich poczet, przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi z odbiorcami objętymi maksymalnymi cenami gazu. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat ma być Zarządca Rozliczeń S.A. Mechanizm rekompensat ukształtowany jest jako jeden z elementów ochrony podmiotów szczególnie wrażliwych na zmiany cen paliw gazowych oraz odbiorców realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Celem projektowanej regulacji jest zabezpieczeniu odbiorców gazu ziemnego w Polsce przed ewentualnymi skutkami kryzysu gazowego, którego rozmiary oraz ramy czasowe przybierają na sile, a ich oddziaływanie w sposób istotny ma wpływ na funkcjonowanie gospodarki krajowej. Ponadto wskazano, że za projekt jest odpowiedzialna wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, a projekt powinien wpłynąć pod obrady rządu w IV kwartale 2022 roku.


 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię