polska 2050 005
Posłanka Hanna Gill-Piątek
Foto: Jarosław Barański

 – „Fundusz Sołecki od ponad dekady zmienia polską wieś. Środki przeznaczone na realizację lokalnych inicjatyw mieszkańców dają pozytywny efekt zarówno finansowy, jak i społeczny. To najbardziej lokalna inwestycja w kulturę, infrastrukturę i mieszkańców. Niestety sołectwa i fundusz sołecki borykają się z różnymi problemami” – powiedziała podczas dzisiejszej konferencji prasowej Posłanka Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050.

Zmiany prawne, które Polska 2050 proponuje, zostały wypracowane wspólnie z Sołtyskami i Sołtysami współpracującymi w Ruchu Polska 2050. Podczas konferencji zaprezentowała je Joanna Morawska, Sołtyska wsi Wólka Kozodawska oraz Maciej Żywno, lider Partnerstwa na Rzecz Samorządu Otwartego Polski 2050.

5 postulatów zmian w Funduszu Sołeckim:

  1. Likwidacja górnego limitu wydatków budżetu państwa na cel refundacji Funduszu Sołeckiego i wzrost kwoty refinansowania przez budżet państwa gminom środków wydanych na Fundusz Sołecki.
  2. Umożliwienie sołtysom wnoszenia skarg na rozstrzygnięcia finansowe władz gminy w formie budżetu lub innych istotnych aktów, które nie realizują prawidłowo wniesionego wniosku o przyznanie środków z Funduszu.
  3. Uwzględnienie sołectw jako adresatów środków unijnych czy np. funduszy norweskich.
  4. Nadanie priorytetu na realizacje inicjatyw z zakresu działalności proobywatelskiej i wzmacniającej kompetencje społeczne mieszkańców z konkursów grantowych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
  5. Objęcie sołtysów pakietem OC wykupionym przez gminę.

Parlamentarzyści Polski 2050 pozostają w stałym kontakcie z sołtysami, aby proponować w Sejmie i w Senacie rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskiej wsi i pomagające jej mieszkańcom.

WIDEO: Zapis konferencji

FOTORELACJA