zus 001Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ma pomysł na zredukowanie liczby bezrobotnych figurujących w rejestrach urzędów.

Kiedy zostaną wprowadzone zmiany rejestracja w pośredniaku nie będzie już dawała prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, bo ma się tym zajmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według założeń podobno prawo do ubezpieczenia zyska każda osoba bez pracy czy emerytury.
Rządzący twierdzą, że będzie to prawdziwa rewolucja w podejściu do ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie prawo do opieki medycznej daje wyłącznie ubezpieczenie związane z zatrudnieniem czy prowadzeniem działalności gospodarczej, rejestracja w pośredniaku, lub w ośrodku pomocy społecznej, albo też dopisanie do ubezpieczenia członka rodziny.

Bezrobotni otrzymają ubezpieczenie z ZUS
Według ministerstwa rozwoju, pracy i technologii nowy projekt zakłada oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to dopiero wstępny projekt, który wymaga konsultacji, w szczególności z ZUS. Według projektodawców po zmianach ubezpieczenie zdrowotne będzie przysługiwało każdemu, kto nie ma innego tytułu do ubezpieczenia (np. umowa o pracę, emerytura).
W sytuacji, jeżeli ktoś straci pracę lub nie ma pracy czy emerytury, to zgodnie z założeniem będzie składał wniosek do ZUS o ubezpieczenie zdrowotne – elektronicznie, np. poprzez PUE ZUS. Oczywiście osoby wykluczone cyfrowo będą miały możliwość złożenia wniosku osobiście w oddziale.
Ministerstwo twierdzi, że obecnie wiele osób zgłasza się do urzędu pracy jedynie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (57 proc. według wywiadu, jaki przeprowadzono w 2020 r. w urzędach pracy przez doradców klienta z bezrobotnymi interesantami PUP), ale nie szukają pracy.

Zasadniczym celem reformy jest zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy. W efekcie mają tam zostać wyłącznie zainteresowani znalezieniem nowego zatrudnienia, czy szkoleniem i nabyciem nowych kwalifikacji, które to umożliwią.