Lubuskie 01Znamy już podział środków w ramach umowy partnerstwa na nową unijną perspektywę. Do regionów trafi 40 proc. tortu, czyli 28 mld euro. Dla Lubuskiego to 737 mln euro: 552 mln euro na EFRR oraz 185 mln euro na EFS.

Poznaliśmy założenia Umowy Partnerstwa Polski i Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
„Dobre wiadomości są takie, że dla Polski z UE w nowej perspektywie będzie 770 mld zł” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – „623 mld zł przeznaczone zostanie na dotacje, a 153 mld zł na niskooprocentowane pożyczki”.

Dziś rozpoczynają się konsultacji Umowy, czyli planu inwestowania funduszy unijnych i krajowych i potrwają do 22 lutego. Konsultacje w Lubuskiem odbędą się 11 lutego – w formule online.

ZAŁOŻENIA DO UMOWY PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027: TUTAJ

Umowa Parnerstwa – podział:

  • Program Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro
  • Program Inteligentny Rozwój – 8,5 mld euro
  • Projekty miękkie – 4,3 mld euro
  • Polska Cyfrowa – 2 mld euro
  • Polska Wschodnia + Mazowsze bez Warszawy – 2,5 mld euro
  • Program Sprawiedliwej Transformacji (6 województw: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie) – 4,4 mld euro
  • Pomoc żywnościowa – 200 mln euro
  • PO Ryby – 500 mln euro
  • RPO – 28 mld euro– 40 proc. alokacji

Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego