Poradnik turystyczny 2024 – co warto wiedzieć przed wyjazdem zagranicznym? Wymagane dokumenty do podróży poza granice Polski. Część 1.

Przed podróżą związaną z przekraczaniem granicy państwowej RP (stanowiącej zarówno „granicę zewnętrzną” jak również „granicę wewnętrzną UE”) należy przede wszystkim sprawdzić posiadanie wymaganych do tego celu dokumentów poświadczających tożsamość i obywatelstwo, czyli odpowiednio: ważnego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego.

0
148
kas poradnik turystyczny 2024 000
Przekraczając granicę państwa pojazdem, kierowca musi posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.
OGŁOSZENIE

kas poradnik turystyczny 2024 001
Do wakacyjnego wyjazdu należy się właściwie przygotować, szczególnie jeśli podróż odbywać będziemy własnym samochodem, bo wtedy ilość wymaganych dokumentów znacznie wzrasta. Warto pamiętać, że polski dowód osobisty uprawnia tylko do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej/Szwajcarii.

Przed podróżą związaną z przekraczaniem granicy państwowej RP (stanowiącej zarówno „granicę zewnętrzną” jak również „granicę wewnętrzną UE”) należy przede wszystkim sprawdzić posiadanie wymaganych do tego celu dokumentów poświadczających tożsamość i obywatelstwo, czyli odpowiednio: ważnego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego.

Jak przygotować się do podróży poza granice Polski?

Przed wyruszeniem w podróż należy pamiętać, że polski dowód osobisty uprawnia tylko do przekraczania granic:

   • państw członkowskich Unii Europejskiej (UE): Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, (Polski), Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch;
   • państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandii, Lichtensteinu, Norwegii (włączonych do strefy Schengen);
   • Konfederacji Szwajcarskiej/Szwajcarii – nie przynależącej ani do UE, ani do EOG, ale włączonej do strefy Schengen i respektującej w kwestii swobody przemieszczania się osób postanowienia jednej z umów sektorowych zawartych z UE;
   • tych państw trzecich, które zdecydowały się na zwolnienie obywateli RP z obowiązku legitymowania się paszportami podczas przekraczania ich granic: tj. do: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Turcji oraz do Wielkiej Brytanii w okresie do 31 grudnia 2025 r. ale dot. to tylko osób posiadających status osiedleńca w tym kraju!
kas poradnik turystyczny 2024 002
Gdy podróżuje się samochodem poza UE, należy zaopatrzyć się dodatkowo w tak zwaną Zieloną Kartę, czyli międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykupić, tak zwane ubezpieczenie graniczne.

Jeśli planujemy podróż do kraju trzeciego, czyli poza terytoria UE oraz do strefy Schengen, należy upewnić się w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym tego państwa, jakie dokumenty podróży i z jakim terminem ważności będą wymagane do przekroczenia granicy, czy ewentualnie będzie potrzebna wiza i gdzie należy się o nią ubiegać, a także jakie inne warunki wjazdu i pobytu należy spełnić.

Przekraczając granicę państwa pojazdem, kierowca musi posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. W przypadku, gdy pojazd nie jest własnością podróżnego, należy upewnić się, czy kraj docelowy i państwa tranzytowe nie wymagają specjalnego pisemnego upoważnienia od właściciela pojazdu.

kas poradnik turystyczny 2024 003Gdy podróżuje się samochodem poza UE, należy zaopatrzyć się dodatkowo w tak zwaną Zieloną Kartę, czyli międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykupić, tak zwane ubezpieczenie graniczne.

Natomiast gdy planujemy podróż do państw członkowskich UE warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia 3 Ministerstwo Finansów / gov.pl/kas do podstawowego leczenia na terytorium UE.

Niezależnie od posiadania takiej Karty, rekomenduje się zawarcie umowy o dodatkowe indywidualne ubezpieczenie kosztów leczenia.

Planując podróż do krajów zwłaszcza tzw. egzotycznych, należy także upewnić się, co do ewentualnych wymogów sanitarnych/zdrowotnych (specjalnych szczepień profilaktycznych, konieczności posiadania międzynarodowej książeczki zdrowia).

Kontrola graniczna i celna

Kontrola graniczna i odprawa graniczna osób przekraczających granice zewnętrzne UE wykonywana jest przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG), natomiast kontrola celna w zakresie zasad/ograniczeń/ceł/ – dot. przewożonych przez te granice towarów, w tym akcyzowych, zwierząt (także gatunków chronionych – CITES), broni i amunicji, leków, środków dewizowych, etc., to kompetencja funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (KAS).

Podróż przez drogowe przejście graniczne

Wjeżdżając na drogowe przejście graniczne, należy wybrać odpowiedni, adekwatny do swojej sytuacji, pas ruchu. W zależności od środka transportu wjeżdżamy na pas przeznaczony dla ruchu osobowego, ruchu ciężarowego lub dla autobusów.

UWAGA! W przejściach granicznych mogą być wydzielone odrębne pasy:

   • dla obywateli UE, EOG, CH (Szwajcarii) – „UE, EOG, CH”;
   • dla obywateli państw trzecich – „wszystkie paszporty”;
   • dla osób zwolnionych z obowiązku wizowego – „wiza niewymagana”;
   • dla osób, które korzystają z przywilejów i immunitetów określonych w odrębnych przepisach.

W trakcie kontroli granicznej i celnej należy słuchać poleceń funkcjonariuszy, oraz stosować się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na przejściu granicznym. Bez zgody funkcjonariuszy nie można samodzielnie oddalać się z miejsca kontroli. Teren przejścia granicznego można opuścić po zakończeniu odprawy granicznej i celnej.


Źródło informacji: Ministerstwo Finansów / gov.pl/kas

Czytaj więcej:

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię