nowy dowódca 151 blp 001
Foto: szer. Marek WOJDAN

151.batalion lekkiej piechoty w Skwierzynie ma nowego dowódcę! To ppłk Krzysztof SŁOWIK, szef sekcji operacyjnej  w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Dotychczas obowiązki dowódcy skwierzyńskiego batalionu pełnił mjr Robert URBANEK.

Podpułkownik Krzysztof SŁOWIK rozpoczął swoją służbę wojskową w Wyższej Szkole  Oficerskiej we Wrocławiu w 1999 roku. Po jej ukończeniu otrzymał pierwsze szlify oficerskie. Następnie, w 2003 roku, został skierowany do Akademii Obrony Narodowej  w Warszawie, aby kontynuować edukację wojskową.
Uzyskał tytuł magistra na wydziale Zarządzania i Dowodzenia i w 2005 roku rozpoczął służbę w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, gdzie został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu zmotoryzowanego. Następnie, przez kolejne trzy lata, zdobywał doświadczenie jako zastępca dowódcy kompanii. W latach 2014-2017 dowodził kompanią w batalionie dowodzenia. W 2017 roku, objął stanowisko szefa sekcji operacyjnej.

nowy dowódca 151 blp 002
Foto: szer. Marek WOJDAN

Podczas wieloletniej służby w 17. WBZ, brał udział w wielu ćwiczeniach, treningach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych. Ppłk SŁOWIK to oficer z doświadczeniem misyjnym. W 2011 roku, brał udział w  IX zmianie PKW Afganistan, jako zastępca dowódcy kompanii. W latach 2020-2021 realizował zadania w ramach VII zmiany PKW Rumunia, gdzie dowodził kontyngentem.

Od dziś oficjalnie dowodzi 151. blp w Skwierzynie, który jest jednym z pięciu pododdziałów 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.


Tekst: por. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka