pracodawaca przyjazny wotRusza druga edycja projektu skierowanego dla pracodawców wspierających żołnierzy WOT. Celem konkursu jest wyróżnienie tych firm, którzy rozumieją ideę łączenia służby wojskowej z pracą zawodową. W konkursie wziąć udział mogą firmy zatrudniające żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  

Potencjałem WOT są ludzie. W szeregach 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej służy już blisko 2000 żołnierzy a większość z nich to osoby aktywne zawodowo. Bardzo często sprawnie łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wyrozumiałość ze strony pracodawcy, który rozumie specyfikę służby w wojsku i popiera pracownika w podjęciu decyzji o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Projekt „Pracodawca przyjazny WOT” ma na celu wyłonienie i wyróżnienie tych pracodawców, którzy swoją postawą, poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy wspierają pracowników-żołnierzy OT, którzy swój wolny czas poświęcają służbie w WOT. Pracodawców, rozumiejących istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.

Zgłoszenia do konkursu w terminie do 30 czerwca br. składają do swoich brygad nie tylko żołnierze OT. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają żołnierzy OT i cenią tę ideę mogą także samodzielnie zgłosić swoją firmę. Informacje na temat projektu, regulamin oraz wnioski do zgłaszania kandydatów, dostępne są na stronie:

https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/

Pod wskazanym linkiem zamieszczone są formularze z podziałem na poszczególne województwa do wypełnienia przez Zgłaszających.

Istotnym elementem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” jest wyłonienie pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych:

  •  mikro przedsiębiorstwa – do 10 zatrudnionych osób;
  •  małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób;
  •  średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób;
  •  podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw).

Konkurs prowadzony w 15 województwach. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.


Tekst: kpt. Marcin MISIAK
12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej